Průzkum Sazky: 7 z 10 dětí omezilo kvůli pandemii sport, rodiče by to rádi změnili

Sport a pohybové aktivity jsou pro děti důležité. Kromě toho, že během dětství a dospívání dochází k rozvoji fyzických dovedností, pravidelný pohyb posiluje také psychickou odolnost a vytrvalost a naše ratolesti si budují lásku ke sportu i do dospělého života.

Přečtěte si také: Porazíte olympijského vítěze? Otestujte svoji všestrannost


Přestože mají pohybové aktivity spoustu výhod pro zdraví a psychiku, sportování se ve volném čase věnují pouze necelé dvě třetiny dětí.  Důvodem je fakt, že rodiče často nechávají výběr volnočasových aktivit právě na dětech a dospívajících. Přitom celých 57 % rodičů přiznalo, že by svým dětem chtěli v budoucnu přidat více fyzických aktivit.
 

Ke sportu je děti třeba vést

„Přístup celé rodiny ke sportu hraje hlavní roli v tom, jaký vztah k pohybu si dítě buduje. Pokud rodiče sami fyzické aktivity nevyhledávají a ani aktivně dětem nenabízejí pohybové kroužky, děti si ani neuvědomují, že jim něco chybí. Naopak pro děti z aktivních rodin je dostatek pohybu úplně přirozený,“ říká rodinná terapeutka Pavlína Schejbalová.

Zatímco dříve bylo sportování otázkou vůle, v posledních dvou letech do běžných pohybových návyků citelně zasáhla epidemie covidu-19. Přibližně 8 % rodičů tvrdí, že jejich děti měly díky navýšení volného času pohybu více.

Jak děti sportují?


 

7 z 10 dětí pohyb kvůli koronaviru omezilo

Bohužel se ale většina rodičů shodla spíše na opaku, kdy téměř 70 % dětí mělo k pohybu mnohem méně příležitostí. Pouhých 20 % dětí mělo možnost pokračovat ve svých kroužcích a pravidelných sportovních aktivitách jako obvykle.

Změny nastaly i u typů aktivit, kterým se potomci věnují. Až 21 % respondentů uvedlo, že jejich děti změnily v posledních dvou letech sport. Největší oblibu získala hlavně atletika a gymnastika, ale celkem překvapivě je mezi dětmi aktuálně populární také přechod k florbalu a bojovým sportům.

Jakému sportu se děti věnují?


 

Rodiče se při výběru sportu inspirují na nástěnkách

I když se může zdát, že je v dnešní době hlavním zdrojem informací internet, pokud jde o sportovní kroužky, rodiče dávají přednost stále spíše nástěnkám. Celkem 15 % respondentů hledá inspiraci pro výběr pohybových aktivit v nabídce školy, dalších 30 % rodičů potom zkoumá nástěnky místních zájmových klubů.

Dalších 10 % dotazovaných dá na doporučení přátel, a jenom pouhých 16 % rodičů využívá při výběru kroužků internet a sociální sítě. Výběr aktivity na dětech potom nechává celých 25 % respondentů.
 

Klikněte pro inspiraci na sportovní aktivity i kluby na Sport v okolí


„Přestože by rodiče často rádi děti přihlásili na neobvyklý sport sami, bohužel nemají úplný přehled o možnostech a novinkách v jejich okolí. Ať už se jedná o pravidelné kroužky nebo o sportovní akce během víkendu, rodičům může sportování v místě bydliště představit náš web Sport v okolí, který pod správou Sazky a Českého olympijského výboru usnadňuje cestu ke sportu,“ říká Tereza Vyhnálková ze Sazky.
 

Dostatek pohybu podporují také školy

Zahájením školní docházky se pohyb dětí často omezuje pouze na hodiny tělesné výchovy. Právě proto se školy mnohdy snaží hledat ještě jiné způsoby, jak dětem dopřát více sportu. Většinou jde o nabídku vlastních kroužků, ale v posledních letech je oblíbená také spolupráce škol s dalšími sportovními organizacemi. V průzkumu uvedlo 62 % rodičů, že se škola jejich dítěte zapojuje do sportovních závodů a soutěží.

Pokud se vaše škola nezapojuje do sportovních projektů tak, jak byste si přáli, zkuste svému tělocvikáři nabídnout Sazka Olympijský víceboj. Aktuálně je do něj zapojena již čtvrtina českých základních škol, které s dětmi v hodinách tělocviku absolvují sportovní disciplíny navržené špičkovými odborníky.

Na základě výsledků je pak dítěti bezplatně doporučen okruh sportů, který je pro dítě nejvhodnější. Další informace o Sazka Olympijském víceboji včetně návodu, jak přihlásit i školu vašich dětí, najdete na tomto odkazu.

Přečtěte si také