Rozhovor: Jak vyhrát a nezbláznit se
Co všechno se děje s člověkem, jemuž jackpot převrátil život naruby? Na co by si měl dát pozor? A jak dopadli ti, kteří si pozor nedali? O tom všem jsme si povídali s klinickou psycholožkou Marií Lhotovou.

Jak nejčastěji reagují lidé na výhru v řádech mnoha milionů korun?

Někdo nekontrolovaně křičí, běhá, bouchá pěstí do zdi či vyvíjí jinou jalovou aktivitu, aby uvolnil náhle vzniklé emocionální napětí. Jiný se stáhne, šok zpracovává v klidu. Většinu lidí zavalí nesmírný pocit úlevy, že je o ně a o jejich rodinu finančně postaráno. První myšlenky směřují k finančnímu obnosu a ke způsobům jeho útraty. U úzkostnějších osob se mohou objevit i obavy, že výherní tiket ztratí dřív, než si vyzvednu výhru.

 

Co se v takové chvíli odehrává uvnitř člověka?

Bezprostředně po oznámení výhry jde o tak silnou emocionální reakci, že ji nezřídka doprovází vegetativní reakce, jako zrychlené mělké dýchání, stažený žaludek, knedlík v krku, s tím související nespavost, poruchy koncentrace apod. Závisí taktéž na výši výhry.

 

Zkusme hovořit jen o těch mnohamilionových...

Výherci takových částek popisují prožitek obrovského štěstí až euforie. Intenzita se však postupně snižuje a do několika měsíců po výhře se subjektivně vnímaná životní spokojenost vrátí do stavu před výhrou. U výherců nižších částek - do osmi měsíčních platů - podobné pocity zjištěny nebyly.

 

Existuje skupina lidí, která je v případě výhry náchylnější k psychickým problémům?

Samozřejmě - osobnost každého člověka je jedinečná. Jako nenajdete jedince, kteří by měli stejnou DNA, nenajdete ani dva jedince, kteří by měli zcela stejné osobnostní charakteristiky. Každý máme jinou životní historii, jiná schémata, do kterých zařazujeme aktuální zkušenost, jiné způsoby jejího zpracovávání, jinou odolnost vůči stresu atd. Pokud vím, tak ještě nebyl vytvořen model osobnosti typického „sázejícího“. Můžeme tedy jen polemizovat, zda mají sázející podobné povahové rysy, podobné vzorce chování, podobnou motivaci, a tedy i zda jsou náchylnější k určitému psychickému onemocnění než nesázející populace.


Nasměruje milionová výhra člověka ke spokojenému životu?

Vysoká výhra sama o sobě může člověku zajistit toliko materiální zabezpečení. Ani to však není zaručeno, nemusím daleko pro příklad bezdomovce Františka Václavka, kterého o jeho 30milionovou výhru chtěli připravit samozvaní „správci“ (nyní se s nimi soudí – pozn. red.). Záleží na životních hodnotách výherce, na tom, jak s výhrou naloží, jak ji dokáže včlenit do svého života. Peníze nejsou všemocné, nezaručí zdraví ani kvalitu sociálních vazeb, věčně nespokojeného člověka nepřeprogramují na šťastného.


Může být úspěšný sázející dlouhodobě psychicky posilněn?

Opět bude záležet na mnoha okolnostech. Vyloučeno to není, člověku může výhra dopomoci k překonání nepříznivých životních okolností, které mají neblahý dopad na psychiku, jako např. dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba apod. Sekundárně pak má dopad na sebepojetí jedince, může znovu nastartovat jeho výkonnost, zvednout sebevědomí či obnovit sociální vztahy.


Sledujete osudy některých výherců?

V ČR je známý případ bezdomovce Františka, o kterém jsem již mluvila. V médiích se často hovoří o případech s nešťastným koncem, za všechny uvedu případ Jacka Whittakera, který vyhrál přes 300 miliónů dolarů (asi 6 biliónů korun) a jeho snadno nabyté bohatství bylo do několika let rozkradeno, část prohrál v kasinech, ale za tragédii považoval, když se jeho vnučka předávkovala drogami a nedlouho poté zemřela i její matka. Jak jsem však říkala, každý jsme jiný a tohle je extrémní případ.


Čeho by se podle vás měli noví milionáři vyvarovat?

Důležité je neztratit kontakt s realitou, nezpřetrhat vazby s dosavadním životem, nedopřávat si radosti jen z bezhlavého nakupování - peníze totiž v očích zbohatlého záhy ztratí hodnotu. Taktéž by nebylo dobré, kdyby se pod vlivem nových známých vrhali do různých neověřených investic. Neměli by peníze půjčovat a očekávat, že jim je dlužník vrátí. Je lepší peníze darovat.


Co byste jim naopak doporučila?

Výherce by měl mít v první řadě plán. A nejen plán finanční, ale plán svého života v delším časovém horizontu - měl by si položit otázku, co chce dělat třeba za pět let, co pro to může udělat už nyní. Neměl by zaměřovat svou pozornost jen na stav bankovního konta, nemovitosti, luxusní auta a jiné materiální statky, měl by investovat i do nemateriálních hodnot, do sebe, do vzpomínek - např. cestování, různé kulturní nebo adrenalinové zážitky dle svého gusta. Z psychologického hlediska je významné také dělat radost ostatním. Výzkumy například ukázaly, že dárek v hodnotě 500 korun darujícího potěší více, než koupil-li by si za 500 korun něco pro sebe.


Svěřují se v Česku výherci psychologům, aby jim pomohli zvládnout velkou životní změnu? Existují vůbec odborné psychologické postupy k řešení takových situací?

Vysokých výher nepadá tolik, aby byla vytvořena jednotná metodika, která ostatně v terapii ani není možná. Terapie či psychologické poradenství vychází z konkrétní situace, konkrétního problému konkrétního klienta. A podle toho postupujeme…

Přečtěte si také