Historie Sportky, 2. díl: Počátky
Druhý díl našeho seriálu o minulosti nejpopulárnější loterie v ČR – Sportky – situujeme do Československa. Zde v roce 1918 stát převzal kromě správy státních institucí starého Rakouska i stávající loterie - malou číselnou loterii (populární Lotynku) a c. k. rakouskou třídní loterii.

Lotynka byla zrušena již v únoru 1919 a c. k. třídní loterie byla změněna na československou třídní loterii s prvním tahem v červenci 1919. Provozovatelem této a další loterie (československé státní dobročinné loterie) bylo Ředitelství státních loterií. Po 2. Světové válce v únoru 1948 převzala provoz Spořitelna, což trvalo až do června 1953, kdy stát obě loterie zakázal.

To se však ukázalo jako špatný nápad, neboť lidé začali vzrušení ze hry hledat v nelegálním sázení, stát navíc potřeboval získat prostředky na provoz nově zřízeného Československého svazu tělesné výchovy. Dne 3. srpna 1956 proto státní výbor pro tělesnou výchovu a sport vydal zřizovací listinu podniku SAZKA, který zahájil svou činnost 15. září 1956. První hrou byla Sazka, ve které se sázelo na výsledky sportovních utkání. Hra měla úspěch, a proto bylo v březnu 1957 schváleno usnesením vlády rozšíření o nový druh loterie - o hru Sportka.

Sportka odstartovala na velikonoční pondělí

Vzhledem k pozitivním zkušenostem z Německa byla také pro Sportku zvolena matrice 6 ze 49 (každé číslo představovalo jeden ze sportů – odtud název Sportka) a v 16. týdnu roku 1957 byl zahájen příjem sázek. Cena jedné sázky činila 3 Kč a maximální výhra dosahovala 40 000 Kč.

První losování se uskutečnilo dne 22. dubna 1957 na velikonoční pondělí, přičemž se losoval pouze jeden tah bez dodatkového čísla. Zájem veřejnosti hned od počátku utěšeně rostl a překonával veškerá očekávání. Ve 2. čtvrtletí Sazka dokonce čelila problému s nedostatkem sázenek!

Evoluce Sportky byla plná změn

Ve snaze najít ideální podobu Sportky tato loterie v průběhu let zaznamenala řadu změn. Nejprve v roce 1961 došlo ke snížení maximální výše výhry pro první pořadí na 15 000 Kč (u ostatních pořadí pak na 10 000 Kč). To však sázející nesli nelibě, což se projevilo na nižší úrovni celkových vkladů, po zavedení restrikce poklesly o celou polovinu. Rok poté proto Sazka vrátila výhry prvního pořadí na původní úroveň 40 000 Kč (u ostatních pořadí na 30 000 Kč). Ani to však nepomohlo k vrácení úrovně vkladů na původní úroveň. Proto bylo v září 1962 zavedeno tipování sedmého, dodatkového čísla (dodatkového sportu) za příplatek 1 Kčs. Toto číslo platilo ke všem pořadím a výše prémie mohla být až 40 000 Kčs. Od října 1962 mohl sázející navíc podávat sázenky se slosovatelným kupónem, na který bylo možno vyhrát různé věcné prémie (např. automobil, ledničku či televizor). Tato hra ovšem trvala jen dva roky, pak byla pro nízký zájem sázejících ukončena.

Limit na výši výher ve Sportce se postupně zvyšoval. Koncem roku 1963 se výše výhry určené na první pořadí zvýšila na 80 000 Kčs, u ostatních pořadí pak na 50 000 Kčs. V roce 1965 pak první pořadí mohlo šťastnému výherci přinést už maximálně 200 000 Kčs, zároveň byl zvýšen i limit pro dodatkové číslo na 100 000 Kčs. V témže roce bylo zavedeno také losování dvou tahů. Losování 1. tahu Sportky probíhalo v neděli dopoledne na různých místech republiky, obvykle o přestávce sportovního utkání, losování 2. tahu pak probíhalo vždy v Praze v budově podniku Sazka přibližně tři hodiny poté.

V roce 1969  byla, v souvislosti s přechodem na strojní zpracování sázenek, zavedena nová sázenka s možností vsadit 3 sloupce. Díl A zůstával sázejícímu, díl B pak na sběrně odkud byl po ukončení příjmu sázek zaslán do centra Sazky k vyhodnocení. V roce 1969 bylo také zavedeno losování peněžitých prémií ve výši 20 000 Kčs na každý vsazený sloupec sázenky. Sázející tak měli možnost získat ještě prémii do maximální výše 60 000 Kčs. Losování peněžitých prémií bylo zrušeno v roce 1976. 

Přečtěte si také