Historie Sportky, 4. díl: Dvě losování
V roce 1995 bylo zavedeno losování Sportky dvakrát týdně - ve středu a v neděli. Hlavně vzhledem k malé oblibě u sázejících bylo rozhodnuto od 15. týdne nahradit hru Super 49 středečním losováním hry Sportka, při kterém se Jackpot přesouvá z neděle na středu a naopak.

Tímto způsobem se podařilo dosáhnout dynamického růstu Jackpotu, jenž se stal pro sázející velmi atraktivní. V témže roce došlo ke zvýšení ceny jedné sázky z 3 Kč na 5 Kč. Tato změna byla sázejícími akceptována, neboť i přes zdražení a zvýšení počtu tahů na dva u středeční Sportky se oproti Super 49 navýšil počet středečních sázek. Výherní struktura měla v každém z tahů tuto podobu:

Pořadí

Počet čísel

%

Průměrná výhra

1.

6

20

6 991 908

2.

5 plus DČ

7

407 861

3.

5

10

13 235

4.

4

20

516

5.

3

43

61

Losovací časy a mimořádná prémie Sportky

Losování výherních čísel Sportky se původně provádělo v neděli dopoledne v různých místech republiky, obvykle o přestávce sportovního utkání. Losování druhého tahu se konalo vždy v Praze, v budově podniku SAZKA, přibližně tři hodiny po losování prvního tahu. Od 1. 5. 1996 byla veškerá výroba losovacích pořadů přesunuta do TV studia Sazky. Od 20. 7. 1996 bylo zahájeno v televizi vysílání upoutávky na aktuální výši Jackpotu. V roce 1997 byla on-line sázenka z původních šesti sloupců rozšířena na osm sloupců. Zároveň dostala sázenka Sportky nový design obdobný sázence Š10 a předchozí Super 49.

V závěru roku 1998 byla poprvé vypsána k aktuálnímu Jackpotu mimořádná prémie, šlo o Vánoční prémii ve výši 20 milionů korun. Hry o prémii se mohl zúčastnit každý, kdo splnil podmínku vsazené plné sázenky Sportky (8 sloupců on-line, 6 sloupců off-line) doplněné sázkou hry Šance. Výhru pak mohl získat ten, kdo splnil uvedené podmínky a uhodl první pořadí v prvním nebo druhém tahu Sportky a zároveň uhodl i poslední číslo Šance. Od té doby byly prémie vypisovány celkem pravidelně až do roku 2012. Jejich výše byla však mnohem vyšší, podmínky pro účast byly stejné a podmínky její získání byly obdobné, změna byla pouze v tom, že k prvnímu pořadí v jednom z tahů musel hráč uhodnout dvě poslední čísla hry Šance.

Od 31. 5. 1998 také došlo k úpravě ceny sázky na oba tahy z 10 Kč na 12 Kč. Současně s touto úpravou došlo i k úpravě v rozdělení výherní jistiny, jež umožnila generovat podstatně vyšší Jackpoty než v minulosti. Výherní struktura měla v každém z tahů tuto podobu:

Pořadí

Počet čísel

%

Průměrná výhra

1.

6

34

14 263 492

2.

5 plus DČ

5

349 595

3.

5

9

14 294

4.

4

12

372

5.

3

40

68

Jackpot bralo 31 lidí

Zajímavostí roku 1999 bylo 31 výherců Jackpotu v I. tahu v neděli 5. září 1999, každý z nich získal výhru v hodnotě 534 358 Kč. Všichni tito výherci opsali výherní čísla z časopisu „Sazka baví, radí a informuje“, který jsme tenkrát vydávali. V tomto časopise otiskli rozhovor s výhercem Jackpotu ze dne 8. 8. 1999 a jeho výherní potvrzenku systémové sázky na 8 čísel, na které vsadil čísla 15, 16, 26, 27, 33, 36, 39 a 43, z nich mu výhru Jackpotu přinesla čísla 15, 16, 26, 27, 39 a 43. Výherci z 5. 9. 1999 opsali prvních 6 čísel z těch, co vsadil onen zmíněný výherce, byla to čísla 15, 16, 26, 27, 33, 36 a tato čísla byla 5. září 1999 vylosována.

V roce 2000 bylo dosaženo rekordní částky v Jackpotu (bez prémie), která poprvé překročila hranici ve výši 100 mil. Kč a kulminovala ve 2. týdnu. Tento Jackpot si rozdělili dva výherci, každý z nich získal výhru v hodnotě 54 020 782 Kč. V roce 2001 byly zavedeny nové sázenky s deseti sloupci.  Velkou událostí v závěru 1. čtvrtletí roku 2002 byl vývoj Jackpotu, který postupně rostl až k hranici 150 mil. Kč. Tento Jackpot získali dva sázející, každý z nich si odnesl výhru v hodnotě 74 291 514 Kč. V roce 2003 došlo k úpravě ceny z 12 na 14 Kč (pro oba tahy). Současně s touto úpravou nedošlo k úpravě v rozdělení výherní jistiny. 20. 8. 2003 byla dosažena do té doby nejvyšší výhra pro jednoho sázejícího, který získal částku 112 931 592 Kč. V roce 2004 došlo opět k úpravě ceny, a to ze 14 Kč na 16 Kč (pro oba tahy). Touto úpravou došlo ke zvýšení průměrných výher:

Pořadí

Počet čísel

%

Průměrná výhra

1.

6

34

19 017 990

2.

5 plus DČ

5

466 127

3.

5

9

19 997

4.

4

12

496

5.

3

40

91

Mezi roky 2005 až 2009 nedošlo k žádným významným změnám hry, byly pravidelně vypisovány prémie a také mimořádná páteční losování hry, vždy v září u příležitosti výročí založení Sazky.

Přečtěte si také