Historie Sportky, 3. díl: Losování v TV
Třetí díl našeho seriálu o minulosti nejpopulárnější loterie v ČR – Sportky – začínáme v roce 1974, kdy byl přímý přenos losování obou tahů zařazen do vysílání Československé televize. Od roku 1977 pak bylo zavedeno losování prémiového čísla, které se používalo pouze pro druhé výherní pořadí, a které mohlo přinést prémii 50 tisíc Kčs.

Prémiové číslo bylo opět zrušeno v roce 1980, kdy bylo zavedeno samostatné výherní pořadí (druhé pořadí, které známe dodnes), které mohou sázející získat při uhodnutí pěti čísel a dodatkového čísla (DČ). Zajímavé bylo, že za 2. výherní pořadí mohli sázející získat výhru 200 tisíc Kčs, což bylo stejně jako za 1. výherní pořadí. Šance na 2. místo přitom byla logicky výrazně vyšší. Také proto byla v roce 1984 zvýšena maximální výše výhry prvního pořadí na 300 000 Kčs. V témže roce bylo zavedeno také předplatné na pět týdnů s pevně stanoveným začátkem. Zároveň dochází k zavedení plnohodnotného off-line systému a sázenky se šesti sázkovými sloupci. Mezi díly B (zůstával sázejícímu) a A (byl odesílán do Sazky k vyhodnocení) byl vložen kopírovací karbonový papír, přes který sázející čísla propisoval.

V roce 1990 se výše výhry v prvním pořadí dále zvýšila na 500 000 Kč (2. pořadí mělo maximum stále na částce 200 000 Kčs). O rok později byl limit maximální výše výhry 1. pořadí zrušen úplně a byla zrušena možnost tipu pouze na první tah (tzv. jednosázka). Výherní struktura měla v každém z tahů tuto podobu:

Pořadí

Počet čísel

%

Možná výhra

Skutečná výhra

1.

6

15

3 146 359

3 146 359

2.

5 plus DČ

10

349 595

349 525

3.

5

15

12 486

12 486

4.

4

25

387

387

5.

3

35

30

30

V roce 1992 pak byla zavedena doplňková hra Šance (tipování na výrobní koncové šestičíslí sázenky) a předplatné bez omezení začátku.

Rozdělení republiky, on-line terminály a zavedení Jackpotu

V roce 1993 došlo k rozdělení republiky a vznikla samostatná Česká republika. V tomto roce byl vedle tradičního off-line systému zaveden také moderní on-line terminálový systém pro příjem sázek, který zahrnoval vysokou míru ochrany před podvody. Navíc bylo možno sázet prakticky až do tahu a to i bez sázenky pomocí tzv. náhodného výběru, při němž generátor terminálu vybere náhodnou kombinaci vsazených čísel. Aby změn nebylo málo, byl v témže roce zaveden také koncept kumulované výhry s názvem Jackpot. Jde o jakoukoliv hlavní výhru, která se v každém slosování zvyšuje systémem „přelévání“ - když při daném slosování není dosažena výhra v 1. pořadí, nevyčerpaná částka se převede do následujícího sázkového období. To se opakuje až do okamžiku, kdy je výhra v 1. pořadí dosažena. Výherce dostane nejen příslušný díl z částky určené na výhry v daném slosování, ale navíc také celý převod, což dohromady dává onen bájný Jackpot.

Zároveň byly provedeny změny v rozdělení jednotlivých výherních pořadí. Rozdělení výherní jistiny v každém tahů bylo následující:

Pořadí

Počet čísel

%

Průměrná výhra

1.

6

20

4 195 145

2.

5 plus DČ

7

244 717

3.

5

10

7 941

4.

4

20

310

5.

3

43

37

Přečtěte si také