1. Co jsou cookies a obdobné technologie a k čemu se používají?

Cookies (a podobné technologie, jako jsou např. pixely, identifikátory místního úložiště, reklamní mobilní identifikátory atd.), jsou obvykle malé textové soubory, jejichž uložení na Vaše zařízení si naše weby či mobilní aplikace vyžádají od Vašeho prohlížeče či zařízení v okamžiku, kdy je navštívíte. Téměř každá webová stránka či mobilní aplikace využívá technologii cookies (či obdobnou technologii založenou na ukládání údajů do Vašeho zařízení a sbírání dat pomocí Vašeho prohlížeče či mobilní aplikace) pro zajištění fungování stránek či mobilní aplikace a optimalizaci vzhledu a funkčnosti, např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference.

Cookies (a podobné technologie, jako jsou např. pixely, identifikátory místního úložiště, reklamní mobilní identifikátory atd.) také přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami a mobilními aplikacemi jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies a další identifikátory či obdobné technologie si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části. Některé cookies a další identifikátory či obdobné technologie umístěné na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích mohou sloužit ke zpracování Vašich osobních údajů (např. mohou umožňovat sbírání osobních údajů či je mohou obsahovat). Mohou to být např. údaje týkající se Vás, Vašeho chování na webu, zařízení, které používáte či další. Doba platnosti cookies se různí podle druhu, nastavení prohlížeče nebo podle poskytovatele nástroje.

2. Jaké druhy cookies a dalších nástrojů používáme a pro jaké účely?

Cookies a další identifikátory či obdobné technologie a související zpracování osobních údajů dělíme do následujících kategorií podle funkce a účelu, pro které jsou užívány:

 • Funkční zpracování údajů
  Cookies a identifikátory sloužící funkčnímu účelu a následné zpracování Vašich osobních údajů pro funkční účel jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webu, našich online služeb nebo mobilních aplikací. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení. Prostřednictvím těchto cookies a identifikátorů jsou zajišťovány veškeré nezbytné funkcionality webu či mobilní aplikace, jsou umožněny procesy jako např. přihlášení či registrace. Dále nám tyto cookies a identifikátory umožňují zapamatovat si vaše nastavení webu či mobilní aplikace či zabezpečit web či mobilní aplikace a jejich funkcionality (např. zabezpečit proces přihlášení). V rámci funkčního účelu zpracování  také dochází k detekci rizikových scénářů, chyb na zařízeních, mobilních aplikacích či webových stránkách (např. abychom věděli, zda uživatel z některých stránek nedostává hlášení o chybě). Předmětné cookies a identifikátory jsou nezbytné pro použití našich webů, online služeb nebo mobilních aplikací. Některé takto získaní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, proti tomuto zpracování lze vznést námitku.
 • Analytické zpracování údajů
  Cookies a identifikátory sloužící analytickému účelu používáme pouze s Vaším souhlasem a rovněž zpracování Vašich takto získaných osobních údajů pro analytický účel provádíme pouze s Vaším souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše preference si můžete kdykoli nastavit v sekci Nastavení souhlasů. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení. Předmětné cookies a identifikátory nám umožňují rozpoznat Vás, když opětovně navštívíte naši webovou stránku či mobilní aplikaci a umožňují nám sbírat a zpracovávat analytická data o Vašem chování na webu a v mobilní aplikaci a provádět analýzu Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a v mobilní aplikaci a dále vyhodnocovat výkonnost obsahu webu, mobilní aplikace, úspěšnost produktů či marketingových kampaní. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby a nabízet Vám kvalitnější služby a lépe fungující a uživatelsky přívětivější webové stránky a mobilní aplikace (např. tak, že snáze naleznete to, co na stránkách hledáte).  V případě, že jste registrováni můžeme takto získané údaje kombinovat s Vašimi údaji z uživatelského účtu a cookies a identifikátory mohou využívat některé Vaše údaje z uživatelského účtu.  V případě, že jste registrováni můžeme také propojovat data z Vašich různých zařízení. K předmětným údajům mohou mít přístup i třetí strany, které jsou v pozici správců osobních údajů a mohou je využívat v rámci samostatné činnosti či je kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi.
 • Marketingové zpracování údajů
  Cookies a identifikátory sloužící marketingovému účelu používáme pouze s Vaším souhlasem a rovněž zpracování Vašich takto získaných osobních údajů pro marketingový účel provádíme pouze s Vaším souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše preference si můžete kdykoli nastavit v sekci Nastavení souhlasů. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení, data také sdílíme s marketingovými platformami, které je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Předmětné cookies a identifikátory nám umožňují rozpoznat Vás, když opětovně navštívíte naši webovou stránku či mobilní aplikaci a umožňují nám přizpůsobovat Vám obsah webu a mobilní aplikace a zobrazovat Vám na různých webových stránkách na internetu (i na stránkách třetích stran) personalizované online reklamy na základě dat o Vašem chování na webu a v mobilní aplikaci a analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a v mobilní aplikaci. Díky tomu Vám můžeme dodávat reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní a dále např. omezovat počet opakování reklam, které vidíte a měřit efektivitu reklamních kampaní či přizpůsobit Vaši domovskou stránku na našem webu a v mobilní aplikaci Vašim zájmům. V rámci marketingového účelu lze provádět i analytiku nezbytnou k předmětnému účelu.  V případě, že jste registrováni můžeme takto získané údaje kombinovat s Vašimi údaji z uživatelského účtu a cookies a identifikátory mohou využívat některé Vaše údaje z uživatelského účtu. V případě, že jste registrováni můžeme také propojovat data z Vašich různých zařízení. K předmětným údajům mohou mít přístup i třetí strany (zejména marketingové platformy), které jsou v pozici správců osobních údajů a mohou je využívat v rámci samostatné činnosti či je kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi; tyto třetí strany mohou být také v pozici společných správců se společností Sazka a využívat předmětné údaje ke shora popsaným (či u jednotlivých správců uvedeným) společným účelům se společností Sazka; tyto třetí strany mohou být také v pozici společných správců se společností Sazka a využívat předmětné údaje ke shora popsaným (či u jednotlivých správců uvedeným) společným účelům se společností Sazka.

  V rámci marketingového zpracování údajů využívá cookies a další identifikátory na webu a v mobilních aplikacích a provádí zpracování osobních údajů mimo jiné také společnost Adform A/S, se sídlem Silkegade 3B, stuen & 1st floor, DK-1113 Kodaň, Dánsko, identifikační číslo 26434815. Při zpracování některých údajů je tato společnost také v pozici společného správce se společností Sazka ke shora popsaným či níže uvedeným účelům; Vaše práva týkající se společného správcovství můžete uplatnit u společnosti Sazka zde. Při zpracování některých údajů je tato společnost také v pozici správce osobních údajů a může tato data využít k účelům, které sama určí. Podrobnější informace lze nalézt zde či taktéž zde. Odmítnout cílení reklamy prostřednictvím platformy Adform a zpracování osobních údajů společností Adform A/S můžete zde.
 • Vkládaný obsah třetích stran 
  Na našem webu a v mobilních aplikacích máme vložený obsah třetích stran (vkládaný např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe). Aby se Vám tento obsah zobrazil (např. přehrálo video) vyžadují poskytovatelé tohoto obsahu umístění cookies a identifikátorů. Při této činnosti dochází k ukládání či přístupu k údajům uloženým na zařízení. K umístění předmětných cookies a identifikátorů a zpracování Vašich takto získaných osobních údajů je potřeba Váš souhlas. Společnost Sazka nemá vliv na to, jaké cookies a identifikátory požadují předmětné třetí strany umístit do Vašeho zařízení a k jakým účelům budou získané údaje využívat. Tyto třetí strany, jsou v pozici správců osobních údajů a využívají Vaše údaje v rámci samostatné činnosti či je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Třetí strany tak mohou využít cookies a identifikátory a Vaše osobní údaje např. i k cílení reklamy či přizpůsobování chování své služby. V případě, že jste udělili souhlas dojde k umístění cookies a identifikátorů souvisejících s veškerým obsahem vkládaným od třetích stran na náš web či mobilní aplikace již načtením webové stránky či příslušné části mobilní aplikace, kde je obsah umístěn. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše preference si můžete kdykoli nastavit v sekci Nastavení souhlasů. Při odvolání či neudělení tohoto souhlasu se Vám nebude na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích žádný takto vložený obsah třetích stran zobrazovat a nebude tedy docházet ani k umístění cookies a identifikátorů souvisejících s vloženým obsahem třetích stran.
Další informace o nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím cookies a dalších identifikátorů či obdobných technologií, můžete nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA.

3. Co dělat, když si přejete odstranit cookies?

Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující získávání informací prostřednictvím cookies a dalších trackovacích technologií. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies a další podobné technologie odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou informace přes cookies získávány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy bude množství informací získávaných přes cookies velmi omezené. Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde.

O použití cookies na našich webech jste informováni prostřednictvím tzv. cookies banneru, který se Vám zobrazí zejména při první návštěvě našich webů, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Použití určitých typů cookies (analytické cookies a marketingové cookies) můžete dobrovolně odsouhlasit, či nikoli. Svůj souhlas s jejich využíváním můžete také kdykoli odvolat, a to na našem webu v sekci Nastavení souhlasů.

4. Nepodporované webové prohlížeče

Některé zastaralé webové prohlížeče již nejsou podporovány, v případě že takový prohlížeč používáte, budete o tom informování speciální lištou při návštěvě našich webových stránek. U těchto webových prohlížečů jsou používány cookies a identifikátory sloužící funkčnímu účelu a dochází k následnému zpracování Vašich osobních údajů pro funkční účel. Více informací naleznete shora pod bodem 2. a odrážkou Funkční zpracování údajů. Vaše osobní údaje může společnost Sazka také zpřístupnit vybraným spolehlivým třetím stranám. Podrobnější informace k příjemcům či kategoriím příjemců osobních údajů naleznete v článku 4 Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA.