Projekt Zodpovědné hraní funguje už více než rok a úspěšně naplňuje svou vizi. Dokončuje standardy pro detekci rizikových hráčů. Spouští jednotnou komunikaci na hráče ve středním a vysokém riziku. Šíří osvětu a vzdělává širokou veřejnost o tom, jak hrát zodpovědně a těm, kteří se s problémy potýkají, nabízí pomocnou ruku. A to vše pod dohledem Odborné rady. 
„Za první rok jsme toho dokázali hodně. Možná víc, než jsme si mysleli, že dokážeme. Ale nejdůležitější je pro nás skutečnost, že se nám daří být pomyslným mostem. Na jednotlivých aktivitách totiž spolupracujeme nejen s velkými provozovateli na trhu, ale také s odbornou adiktologickou veřejností, regulátorem a samotnými hráči. Díky tomu vytváříme fungující ekosystém, v němž jsme schopni účinně snižovat rizika hazardního hraní,“ říká Mgr. Jan Řehola, Ph.D., ředitel Institutu pro regulaci hazardních her, pod jehož záštitou projekt běží. 

Za rok 2022 se povedlo nastavit spolupráci s 30 pomocnými zařízeními s více než 70 pobočkami napříč Českou republikou. Ty lze najít na mapě pomoci na webových stránkách www.zodpovednehrani.cz, které navštíví měsíčně tisíce uživatelů. Tyto organizace poskytují terapeutické, občanské i finanční poradenství. Projekt podpořil rovněž Linku pomoci Společnosti Podané ruce: Naberte kurz. Telefonní číslo +420 777 477 877 je nově k dispozici 7 dní v týdnu 8 hodin denně. A meziroční nárůst hovorů na linku překročil 400 procent. K dispozici jsou i ostatní kanály jako WhatsApp, chat nebo e-mail. 

Díky online kampaním, článkům, rozhovorům, podcastům, sociálním sítím a podpoře ze strany hlavních partnerů projektu, kterými jsou Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport, dostal projekt informace o zodpovědném přístupu k hraní a seberegulaci k více než 6 milionům lidí. 

Odborná rada
Zásadní roli v projektu hraje zapojení odborné veřejnosti do celého procesu, od strategie po realizaci. Odborná rada složená z odborníků přes výzkum, ekonomii, psychologii, terapii i regulaci zahájila svou činnost 11. dubna 2022. Má 6 členů, kterými jsou PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.; Bc. Marcel Ambrož; PhDr. Ladislav Csémy; PhD. Aleš Rod; Mgr. Lukáš Carlos Hrubý a Bc. František Trantina. Má také jednoho stálého hosta, kterým je Ing. Martin Šabo, a předsedá jí doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 

„V odborné radě se sešli lidé, kteří mají nejen odborný vhled a praxi, ale také kteří chtějí pomoci vytvořit fungující podpůrný systém pro rizikové hráče. Je důležité nejen hráče identifikovat, ale také ho správně oslovit. Účinně a efektivně s ním komunikovat a pokusit se tak odvrátit dopad rizikového chování hráče v kterékoliv fázi,“ říká předseda Odborné rady projektu Zodpovědné hraní doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., ředitel výzkumu a vzdělávání ve Společnosti Podané ruce o.p.s. „My jako odborná rada máme možnost skutečně pracovat přímo s provozovateli na nastavení komunikace směrem k hráčům v riziku a podílet se i na vzdělávání jejich zaměstnanců. A právě to je pro účinnost všech opatření naprosto zásadní,“ dodává dále Mravčík. 

Detekce a intervence 
Nástroj vyvíjený v rámci projektu Zodpovědné hraní společně s hlavními partnery má za úkol sledovat aktivity hazardních hráčů v online herním prostředí a detekovat vzorce chování, které předpokládají problémový vývoj do budoucna. Pilotní verze se testují už od září u všech hlavních partnerů projektu, tedy Fortuny, Chance, Sazky a Tipsportu. 

„V první čtvrtletí příštího roku budeme připraveni představit finalizované jednotné standardy pro detekci rizikového chování ve třech rizikových skupinách – s nízkým, středním a vysokým rizikem,” říká psycholog, člen Odborné rady a zároveň vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí v Národním ústavu duševního zdraví PhDr. Ladislav Csémy, který se na vývoji podílí od samého začátku. „Za ten rok jsme ušli dlouhou cestu a společně vytvořili základy, které nám skutečně umožní docílit jednotného nástroje pro celý trh,“ doplňuje Csémy. 

Jednotné standardy odvětví si provozovatelé nasadí do svých systémů, a tak zajistí, že bude laťka detekce jednotná. Zároveň budou čerpat data za tří různých systémů, které ve světě fungují a budovat tak unikátní jednotné řešení pro celý trh. Souběžně s vývojem detekčního modelu probíhá i vytváření intervenčního modelu. Tedy návrhu kompletního procesu komunikace, podle kterého budou provozovatelé postupovat po detekování rizikového hráče. V praxi to znamená, že budou na daného hráče komunikovat všichni stejně. Nejen stejným kanálem a jazykem, ale také dojde ke stejnému omezení marketingové komunikace. Připravena je krizová komunikace a komunikace na hráče ve vysokém riziku. 

Týden Zodpovědného hraní 
Už podruhé také projekt Zodpovědné hraní společně se zapojenými adiktologickými centry a partnery pořádá Týden zodpovědného hraní, který probíhá od 7. do 13. listopadu. Týden odstartoval pondělní Národní konferencí k hazardnímu hraní – VIZE 2024, která byla určena odborníkům z řad provozovatelů, adiktologů i státní správy. Kromě toho jsou na každý den plánované dny otevřených dveří v adiktologických poradnách, online webináře a besedy. Na programu je také promítání filmu Moudrost traumatu v pražském Kině pilotů. Celý týden pak bude doprovázet rozsáhlá televizní i online kampaň. Kompletní program je k dispozici na webových stránkách projektu www.zodpovednehrani.cz

Institut pro regulaci hazardních her
Institut pro regulaci hazardních her, který zastupuje 95 % legálního hazardního trhu, v posledních měsících ve spolupráci s odborníky a provozovateli hazardních her připravoval samoregulační projekt, který jde nad rámec současné zákonné regulace s cílem dosavadní dílčí snahy provozovatelů v politice zodpovědného hraní sjednotit, rozvíjet a koordinovat.

Projekt Zodpovědné hraní
Projekt Zodpovědné hraní má za cíl podpořit prevenci a zabránit vzniku rizikového hráčství, edukovat širokou veřejnost o zodpovědném hraní, spolupracovat s odbornými organizacemi na vzdělávání a výzkumu, včasně detekovat potenciálně rizikové hráče a účinně adresovat pomoc. Mezi jeho základní pilíře patří závazky zodpovědného chování provozovatelů, zodpovědná reklama, nástroj na včasnou detekci rizikových hráčů, týden zodpovědného hraní, školící centrum nebo webová stránka.