Rozdíl mezi hraním jako zábavou a tím problémovým, zodpovědné rozhodování i prevence proti závislosti – jubilejní ročník soutěže Rozpočti si to! se letos zaměří na zodpovědného hraní s cílem posílit prevenci a informovanost žáků základních i studentů středních škol. Hlavním partnerem soutěže je projekt Hraj s rozumem společnosti Sazka.   
Interaktivní soutěž Rozpočti si to! letos již po desáté otevře téma finanční gramotnosti. Zaměří se na žáky i studenty středních škol. Ti se budou v bonusových a kreativních úkolech opět věnovat i speciálním tématům, kterými jsou zásady zodpovědného rozhodování a prevence rizikového hraní. Kromě dětí projekt společnosti yourchance zapojí i rodiče a učitele. Velké finále se bude konat v České národní bance. 

Zodpovědné hraní
Prevence a informovanost hrají v otázkách zodpovědného přístupu velkou roli. Vzhledem ke vzrůstajícímu trendu online sázek je tento druh prevence velice potřebný. I proto se stala Sazka s projektem Hraj s rozumem hlavním partnerem soutěže.

„S hazardní hrou se prostřednictvím kamarádů nebo rodičů mohou studenti setkat dříve, než dosáhnou zákonem povolené hranice 18 let, proto považujeme za důležité se věnovat vzdělávání nezletilých. Nakonec zodpovědný přistup k hraní je zakořeněný v DNA Sazky,“ vysvětluje tisková mluvčí společnosti Sazka Veronika Diamantová. 

Důležitá je praxe
Rozpočti si to! se zaměřuje na finanční gramotnost. Cílí nejen na znalosti, ale hlavně na jejich praktické využití v životě. Soutěžní týmy proto fungují jako simulovaná rodina, která řeší běžné životní situace. Díky tomu studenti musejí přemýšlet, rozhodovat se a nést důsledky těchto rozhodnutí stejně, jako to dělají ve skutečnosti jejich rodiče. 

„Jsem velice ráda, že jsme navázali spolupráci s projektem Hraj s rozumem. Dává nám to příležitost ukázat dětem rizika gamblerství, ale hlavně naučit je pravidla zodpovědného rozhodování a hraní. Nárůst online sázení sleduji se znepokojením, protože v kombinaci se zhoršenou finanční situací řady rodin a dozvukům covidových opatření, která se významně dotkla psychiky asi všech lidí, se vytvořilo určité neosobní prostředí, kde je snadné podlehnout různým závislostem. Hraní by vždy měla být zábava. Výhra by měla být příjemný bonus, ne očekávaný zdroj příjmu,“ říká ředitelka yourchance Jana Merunková.

Hraní není zdroj příjmu
Jedním z klíčových aspektů zodpovědného hraní je umění hospodařit s osobním či rodinným rozpočtem a vědět, kolik „volných peněz“ můžete relativně bezpečně vložit do hry. „Právě práce s penězi a rodinnými rozpočty se zodpovědným hraním úzce souvisí. Věříme, že pokud studenti pochopí principy her, naučí se zodpovědně rozhodovat a budou mít informace o tom, jaká mohou přinášet rizika, mnohem lépe se v tomto světě zorientují,“ dodává Veronika Diamantová.

„V našich programech na rozvoj zdravých finančních návyků děti učíme, že do domácího rozpočtu patří i vyhrazení si peněz na zábavu a relaxaci. Takže pokud jde o koupi losu, nebo sázku na sportovní utkání, vždycky se musí čerpat z této položky domácího rozpočtu,“ doplňuje Jana Merunková.  

Specifikem soutěže Rozpočti si to! je možnost naplánovat si vítěznou strategii. Rychlost, úroveň i počet splněných úkolů ze základních kol je v rukou jednotlivých týmů. Takže dveře do finále jsou široce otevřené. Jak se v minulých letech ukázalo, vítězové skutečně měli strategii a taktiku, jak se do finále dostat a před porotou pak prokázat, že si vítězství zaslouží. Pokud jste učitel nebo rodič a chcete zapojit svůj tým do hry, navštivte web soutěže www.rozpoctisito.cz.

Sazka: lídr na poli zodpovědného hraní 
Projekt Hraj s rozumem společnosti Sazka si klade za cíl věnovat se vzdělávání hráčů a primární prevenci problémového hraní tak, aby hra zůstala vždy jen zábavou. Web www.hrajsrozumem.cz vysvětluje desatero zodpovědného hraní, nabízí návod k nastavení herních limitů, informace o rizikovosti her, ale i test hráčského chování.