Jak probíhá losování
Zajímá Vás, jak probíhá losování loterií v Sazce? Necháme Vás nahlédnout do naší kuchyně: Losování začíná každý den vyjmutím míčků z hlavního trezoru. Sadu konkrétních míčků pro daný den vždy určuje státní dozor, který má samostatný klíč ke kufrům s míčky.

Celkem je pro losování k dispozici 8 sad s míčky 1-80 (pro hru Šťastných 10, Sportka a Euromiliony) a 5 sad míčků s čísly 0-9 (pro Šanci a Šanci milion, Eurošance, Extra 6 a hru SAZKAmobil Šance).

Samotné míčky s čísly jsou pravidelně kontrolovány. Hlídá se hlavně, aby nebyl poškozen štítek s číslem, čistota a tvar. Zhruba po stech použitích je celá sada převážena na certifikovaných vahách pod dohledem notáře a musí odpovídat přesně technické dokumentaci výrobce.

Jak se dostanou míčky z trezoru do osudí

Další manipulaci s kufry a posléze se samotnými míčky provádí pouze technik a asistentka losování, plní osudí a vždy spouštějí zkušební losování. Po této zkoušce se osudí naplní daným počtem míčků dle konkrétní hry. Míčky jsou srovnány vždy tak, aby čísla šla vzestupně. Míčky připravené v zásobníku kontroluje vedoucí losování, státní dozor a notář. Vše musí být úředně zaznamenáno a osudí je připraveno na samotné ostré losování.

Celé studio sledují kamery

Než se ale losování spustí, musí se ověřit, že systém sázek je opravdu uzavřen a do studia přichází moderátor. Losování zahajuje vedoucí losování ve spolupráci s režií. Na osudí jsou namířené kamery, které natáčejí záznam. Celé studio v rámci bezpečnostních opatření sledují i stropní kamery, které jsou vždy na losování zapnuté.

Až když je režie připravena na záznam, spouští se na pokyn technika losovací osudí jednotlivě pro každý tah i každou hru (například Sportka a Šance).  

Losování sledují státní dozor i notář

Zhruba 3 metry od losovadel jsou umístěné stolky a židle, ze kterých je každé losování kontrolováno. Správný průběh hlídají: vedoucí losování, notář a státní dozor. Všichni mají k dispozici i monitor na kterém vidí detail tažených čísel.

Do 20 sekund od losování se tiskne protokol 

Losovací osudí zcela samostatně a náhodně vylosuje požadovaný počet míčků dle hry. Po ukončení vlastního losování (cca do 20 sekund) přichází do studia asistentka losování s vytištěným protokolem a mimo moderátora všichni ještě znovu kontrolují vylosovaná čísla a podepisují protokol. Tím je losování ukončeno a ověřená vylosovaná čísla jsou jednoznačně platná. Dále dochází k verifikaci a kontrole protokolů vylosovaných čísel, výherních částek a dalších úkonů dle požadavku a herního plánu nebo směrnic.

Losování je veřejně přístupné

Režie zajistí pořad pro vysílání v České televizi, webové stránky Sazky a krátkou verzi. Po ukončení pořadu jsou opět za účasti notáře a státního dozoru míčky uloženy do kufrů a předány zpět do trezoru. Prostory studia a chodby u trezoru se uzamykají. Na chodbách jsou rozmístěny kamery, návštěvnická místnost je přístupná veřejnosti, proto se můžete přijít podívat a potvrdit si, že nic není během losování zakryto. 

Přečtěte si také