Proč při registraci požadujete mé rodné číslo a další osobní údaje?

V registračním formuláři požadujeme údaje, které nám ukládá hazardní zákon a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Na jeho základě musíme vaše osobní údaje včetně rodného čísla ověřit v Registru obyvatel ČR.

Chat

Článek Vám nepomohl? Máte další dotazy?

Nevadí! Pomůže Vám náš specialista.
Jsme online 24 hodin 7 dní v týdnu

Zahájit chat