Všechna pole jsou povinná

Čeho se vaše žádost týká?

Zadejte své osobní údaje

Pokud nemáte Přihlašovací jméno / Registrovaný e-mail, vložte prosím kontaktní e-mail, který používáte.
Vyplňte své telefonní číslo ve formátu +420 XXX XXX XXX.
Zákaznické číslo je kód složený z číslic a písmen a najdete ho po přihlášení na SAZKA.cz, v sekci „Můj účet“. Poté klikněte na Vaše jméno – kód je uveden nad čárovým kódem. Pokud již nemáte účet aktivní, je zablokovaný, napište slovo „Zablokován“ do pole Zákaznické číslo.
Tato pole jsou nepovinná

Aktuální kontaktní údaje, pokud jsou jiné, než výše uvedené (zaregistrované)

Text žádosti

Toto pole je povinné
Maximálně 2000 znaků.

O vyřízení Vaší žádosti Vás budeme informovat nejpozději do 30 dní od data jejího podání.

Výše uvedené údaje jsou nezbytné, abychom Vás dokázali jednoznačně identifikovat. SAZKA a.s. bude tyto údaje uchovávat po dobu 1 roku pro vyřešení Vaší žádosti a pro její evidenci.