Společnost Sazka dlouhodobě usiluje o rozhýbávání českých dětí. V rámci svých dobročinných aktivit například významně podporuje Českou olympijskou nadaci, která se snaží pomáhat ve sportování rodinám ve finanční tísni. Právě tímto směrem mířil i speciální dar, na který se společně složili samotní zaměstnanci loterní firmy. Bezmála půl milionu korun pomůže hned 27 rodinám.
Mezi podpořenými jsou i sestry Vališovy, které díky finanční pomoci budou moci pokračovat v tancování. Šek v hodnotě 54 tisíc korun předala na Olympijském festivalu v Brně Kateřina Lukášová, HR ředitelka Sazky: „Myšlenka pomoci vznikla velmi spontánně, a to přímo z řad našich zaměstnanců. Mám upřímnou radost, že mohu pracovat v kolektivu, který se chová altruisticky a dokáže nezištně pomoci potřebným. Věřím, že peníze pomohou splnit dětem jejich sny a přinesou plno zážitků a radosti, které sport přináší.“  

Finanční dar i trénink s legendou

V rámci Olympijského festivalu proběhlo ještě jedno předání peněžitého daru, konkrétně 39 tisíc korun sourozencům Kláře, Tomášovi a Honzovi Vlčkovým. Všichni tři se díky příspěvku od zaměstnanců Sazky budou moci i nadále věnovat nákladnému krasobruslení.  Z Brna si však odvezli ještě jiný krásný zážitek, a sice trénink s legendou jejich oblíbeného sportu – Tomášem Vernerem.

„Moc bychom chtěli zaměstnancům Sazky poděkovat, že skrz Českou olympijskou nadaci přispěli na sportování dětí další půl milion korun.  Moc si toho hezkého gesta vážíme. Věříme, že odměnou jim za to jsou rozzářené oči dětí, které díky nim mohou dělat, co je baví,“ dodala k daru ředitelka nadace Veronika Opršalová.