Překážkou ke sportování dětí mohou být chybějící rodinné vzory, ekonomické faktory a nutnost děti do sportovních kroužků dovážet. Takové závěry přinesla analýza výsledků 96 tisíc školáků, kteří se ve školním roce 2017/2018 zapojili do Sazka Olympijského víceboje. Unikátní data ze společného projektu Sazky a Českého olympijského výboru doplnil nově sociologický výzkum na téma „Sportovní a pohybové aktivity“ s 2000 žáky druhého stupně základních škol z celé ČR.
Sazka Olympijský víceboj jako projekt pro první a druhý stupeň základních škol testuje základní pohybové schopnosti dětí. „Pohybová zdatnost má zásadní význam pro zdravý vývoj dětí. Navíc se v dětství vytvářejí pohybové návyky pro dospělost. Potřebujeme dětem ukazovat cestu ke sportu, aby si i jako dospělí na něj našli čas a měli i chuť se mu věnovat,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „To se nám díky Sazka Olympijskému víceboji daří. Zároveň také přinášíme jedinečné statistiky o zdatnosti dětí, které žádný jiný projekt nenabízí.“

Čtvrtý ročník projektu prokázal, že žáci zapojení od začátku jsou zdatnější než žáci zapojení prvním rokem. Analýze dat unikátního vzorku 96 000 dětí se věnoval docent Tomáš Perič, kinantropolog a odborník na sport dětí z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. „Při porovnání vytrvalostní disciplíny, zkrácených sedů lehů, se ukázalo, že patnáctiletá dívka zapojená do víceboje čtvrtým rokem zvládne téměř o 11 sedů lehů více oproti stejně staré dívce zapojené poprvé. U chlapců je rozdíl 13 sedů lehů, což je o čtvrtinu více než u těch, kteří dělají disciplíny víceboje prvním rokem. Podobný trend vidíme i u jiných disciplín, jako je hod basketbalovým míčem nebo T-běh,“ vysvětlil Tomáš Perič.

Pohybovou zdatnost dětí mohou ovlivnit rodiče

Analýza dat školáků v letošním školním roce opět potvrdila korelaci ekonomických údajů kraje a zdatnosti dětí. V bohatších krajích s vyšším HDP a procentem vysokoškoláků jsou děti pohybově zdatnější. To potvrzují také odpovědi žáků v sociologickém výzkumu. Nižší zdatnost mají žáci, kteří podle subjektivních pocitů pocházejí z chudší rodiny, a rovněž ti, kteří ke sportu nejsou vedeni od dětství.

„Beze sporu je nejdůležitějším faktorem rodina. Ale jistě to neznamená, že děti vrcholových sportovců mají daný vztah ke sportu. Ruku v ruce s vlivem rodiny jde radost z pohybu. Nejlépe vše funguje, když se děti u sportu a pohybu baví,“ řekla Kateřina Emmons, trojnásobná olympijská medailistka ve střelbě a maminka čtyř dětí.

Dostupnost sportovního vyžití je podle ní také důležitá. „Bydlíme čtyřicet minut od centra Plzně a těch možností kolem nás zase tolik není. Bylo by naprosto skvělé, kdyby se podpořila existence všeobecných sportovních kroužků, kde nejde o výkonnost, ale o to, aby děti měly možnost si v průběhu roku vyzkoušet různé sporty a měly základy z gymnastiky, míčových sportů a atletiky,” dodala Emmons.

Zásadní význam rodiny potvrzuje také docent Tomáš Perič: „Rodiče nejen vytvářejí vztah dítěte ke sportu, ale zároveň musí finančně a organizačně zabezpečit jeho dostupnost. Pokud tyto předpoklady rodina nevytváří, dětí mají nižší výkonnost.“ Sportování v rámci tělesné výchovy zůstává pro velké množství školáků nejjednodušší cestou, jak získat vztah a motivaci k pravidelnému pohybu.

Při výběru sportovního kroužku je problémem logistika

Rodiče se při výběru sportu pro děti potýkají s mnoha překážkami. Nejčastější otázky se týkají toho, kdy je vhodné se sportem začít a jak vybrat ten správný. „Spontánní pohyb už dnes v podstatě neexistuje. Buď s dětmi sportuje rodič, nebo děti docházejí do sportovních klubů. Vybrat dítěti vhodný sport má smysl až od 6 let, důležitý je v raném věku všesportovní rozvoj,“  řekl Jan Březina ze společnosti SportAnalytik, která testuje sportovní předpoklady dětí. Největší problém je pro rodiče vzdálenost sportovních kroužků a klubů, kam dítě musí pravidelně dovážet. „Pro rodiče je ideální, když sportovní trénink probíhá na škole,“ doplnil Březina.

ČOV a Sazka poskytnou rodičům cenné tipy a rady

„Rodiče často nevědí, jaký sport by měli dítěti vybrat ani kde ho poblíž svého bydliště najdou. Právě nedostatek informací může být bariérou, proč se sportu nakonec nevěnují děti ani rodiče. Z toho důvodu provozujeme s Českým olympijským výborem už tři roky portál Sport v okolí, který všem cestu ke sportu usnadní,“ řekl Robert Chvátal, generální ředitel Sazky.

Spolu se začátkem školního roku nabídne Sport v okolí rodičům i ostatním zájemcům rady, jak děti ke sportu motivovat. Ve spolupráci se sportovními svazy a odborníky na sportování dětí poskytne webový portál přehled různých sportů a tipů, kdy je vhodné s nimi začít. V průběhu září navíc probíhají po celém Česku sportovní nábory, jejichž přehledný seznam najdou zájemci v sekci Kalendář akcí.

V Česku téměř nesportuje či se jinak nehýbe 68 % obyvatel

Nové statistiky Eurobarometr, které každé čtyři roky zpracovává Evropská komise, poukázaly na pokles pohybové aktivity napříč všemi věkovými kategorii. Nejvýraznější je pokles u věkové kategorie 15-24 a 25-39 let, kde se jedná o 10 a více procent. Osmnáct procent Čechů se nevěnuje žádné aktivitě z důvodu nemoci či zdravotního handicapu. Hlavními důvody k nesportování je pro většinu nedostatek času a motivace k pohybu. Evropský týden sportu, který se již počtvrté koná v posledním zářijovém týdnu, má za cíl ukázat široké veřejnosti, proč je důležité najít si na pohyb alespoň 30 minut denně. Na webu Sportvokoli.cz najdou zájemci přehled sportovních akcí, které se konají v rámci Evropského týdne sportu a mohou si na nich různé aktivity vyzkoušet.