Přání dítěte má podle rodičů velký vliv na výběr jeho sportovní aktivity, ve finálním rozhodnutí však nejvíce rozhodují finance a časová náročnost sportu. České domácnosti utratí za sport dětí v průměru 624 korun měsíčně, tedy o 200 korun méně než za alkohol a cigarety. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti Sazka, který zpracovala agentura NMS Research.   
„S blížícím se koncem prázdnin opět nastává doba rozhodování, kam s dětmi po vyučování, respektive na jaký sport či kroužek je zapsat. Z našeho průzkumu je zřejmé, že klíčovým problémem pro zápis dítěte do sportovního oddílu jsou finance,“ říká Veronika Marková, tisková mluvčí Sazky a dodává: „Zároveň jsme ale zjistili, že rodiče mají o cenách jednotlivých sportů špatný přehled a myslí si, že aktivity jsou dražší, než jaká je realita. I proto jsme se rozhodli vytvořit praktický seznam na sportvokoli.cz, který rodičům pomůže v rozhodování.“
 
Průměrné výdaje domácností
Sportování dětí 624
Alkohol 380
Cigarety 440
Potraviny a běžné domácí potřeby 6390
Výdaje na bydlení 6937
Tisk 204
Kulturní aktivity 536
Stravování mimo domov 982
Oblečení, obuv 1257
Kosmetika a drogerie 727
Ostatní – doprava, telefon aj. 3199
Pojištění, spoření 2359
Na stránkách Sportvokoli.cz jsou k dispozici přehledné tabulky, kde najdete soupis oblečení a nutné výbavy ke každému sportu, a také orientační výši příspěvků. Důležitým aspektem pro volbu aktivity je i její časová náročnost. I na to web pamatuje a nabízí předpokládané množství tréninkových hodin včetně pravidelných soustředění.
 
Za sport dětí méně než za alkohol a cigarety
 
V průměru české rodiny vydávají na sport dětí 624 Kč měsíčně. Největší výdaje jsou za bydlení a potraviny - přes 6 000 Kč. Za alkohol zaplatí české rodiny s dětmi 380 Kč a za cigarety pak 440 Kč měsíčně, což je v součtu více než za dětské sportovní aktivity. Přes 3 % rodinného rozpočtu utratí za sport dětí 25 % českých rodin, nad 5 % pak desetina. „Pětina rodin i kvůli financím raději nedává na sportovní aktivity svých potomků ani korunu. Obavy, že sport vyžaduje spoustu peněz, jsou velmi často přehnané a zbytečné. Kolikrát stačí si jen zjistit více informací,“ vysvětluje Veronika Marková a doplňuje: „Navíc i v případech, kdy si rodiny skutečně nemohou sport dovolit, existují způsoby, jak prostředky získat. V Sazce například ve spolupráci s Českou Olympijskou nadací dlouhodobě podporujeme ve sportování děti ze sociálně znevýhodněných rodin.“
 
Ceny sportů rodiče většinou neznají
 
Při dotazování rodičů na orientační rozsah cen jednotlivých sportů více než třetina z nich odpověděla, že nemá vůbec tušení. Další značná část při svých odhadech uvedla částky několikanásobně vyšší, než jaká je skutečnost. Správný odhad má v drtivé většině případů jen čtvrtina rodičů. Názorným příkladem může být jedna z nejlevnějších aktivit – atletika. Sport, jehož roční náklady se pohybují okolo 4 000 Kč. Více než třetina odpovídajících vůbec cenu tohoto základního sportu nedokáže odhadnout. Bezmála 20 % dotázaných si myslí, že atletika stojí ročně mezi
10 – 15 000 Kč a dalších 20 % dokonce uvádí náklady přes 15 000 Kč. Tento výrazný nepoměr je patrný u velké části dotazovaných sportů. Odhady cen některých sportů můžete vidět v následující tabulce.
 
    Odhady rodičů v tisících Kč
Sport Reálná roční cena* Do 5 5 - 10 10 - 15 15 a více Nevím
Fotbal cca 5 000 Kč 21 % 23 % 14 % 19 % 26 %
Florbal cca 7 500 Kč 25 % 20 % 12 % 11 % 32 %
Tenis cca 10 000 Kč 5 % 13 % 14 % 37 % 32 %
Volejbal cca 4 500 Kč 25 % 22 % 11 % 7 % 35 %
Basket cca 5 000 22 % 18 % 13 % 11 % 36 %
*Reálné ceny byly konzultovány s odborníky na dané sporty. Jde o částky pro malé sportovce v jejich začátcích. Náklady se mohou s věkem zvyšovat.
 
Tabulky s finanční a časovou náročností sportů jsou k dispozici zde.
 
Hlavní bariérou finance
 
Špatná informovanost o cenách jednotlivých sportů často brání v zápisu dítěte do sportovního oddílu. Jak už bylo výše několikrát zmíněno, hlavním problémem je cena sportu – tu však rodiče ve většině případů neznají. Mezi další odrazující prvky patří (nízká) kvalita tréninků, přístup trenérů a časová náročnost tréninků spolu se vzdáleností, kterou musí potomek za aktivitou urazit.
 
Bariéry rodičů k zapsání dítěte na sport
1. Finance
2. Vzdálenost od domova
3. Časová náročnost
4. Přístup trenérů
5. Kvalita tréninků
Pokud se dítě věnuje sportu, ať již závodně nebo amatérsky, z kolektivních sportů je to nejčastěji fotbal (32 %), následovaný florbalem (14 %). Pět procent dětí se věnuje basketbalu, házené nebo volejbalu. Hokeji se věnují
3 % malých Čechů. Z individuálních sportů je nejoblíbenější plavání (47 %), cyklistika (38 %), inline bruslení (27 %), lyžování (23 %), tanec a běh (22 %). Tyto sporty jsou však praktikovány zejména na amatérské úrovni. Organizovaně se věnuje plavání 19 % dětí, tanci 16 % dětí, atletice 11 %. Lyžování či cyklistice, které jsou tak oblíbené na amatérské úrovni, se profesionálně věnuje 6 % dětí.
 
Veronika Marková
tisková mluvčí
markova@sazka.cz
775 299 337
 
O společnosti SAZKA a.s.
SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem na trhu loterií a jiných podobných her. Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Druhým pilířem jsou neloterijní služby, zejména největší mobilní virtuální operátor SAZKAmobil, dobíjení mobilních telefonů a zprostředkování plateb za služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své produkty poskytuje SAZKA a.s. hlavně prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7200 prodejními místy rozmístěnými po celé České republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11 zemích na 4 kontinentech. Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu.