Pochopit rozdíl mezi hraním pro zábavu a tím problémovým, zahrát si na zákonodárce, odlišit hry a hazard, nebo vyrobit plakát varující před riziky hazardního hraní. To jsou jen příklady bonusových úkolů pro účastníky soutěže Rozpočti si to!, která již tradičně prověřuje finanční gramotnost českých dětí. Společnost Sazka se rozhodla rozšířit myšlenku svého zodpovědného přístupu i mezi nezletilé a připojila se k vzdělávací soutěži projektem Hraj s rozumem.

 
Interaktivní soutěž Rozpočti si to!, kterou pořádá společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol zahájila svůj 9 ročník už koncem října. Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních  i středních škol a víceletých gymnázií, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci a ukončena bude 25. 4. 2022.  

„Rozpočti si to! je unikátní svým komplexním přístupem k osobnímu rozvoji. Podporuje získání a rozvoj zdravých finančních návyků, seznamuje žáky s důležitými pojmy z oblasti rodinného rozpočtu, a navíc rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce, podnikavosti a digitální gramotnosti. Velkou přidanou hodnotou je také rozvoj kreativity, která umožňuje nacházet nové způsoby řešení různých životních situací a reagovat tak pohotově na požadavky dnešní doby. Nově se zaměřujeme na prevenci problémového hraní hazardních her,“ vysvětluje přínos soutěže Gabriela Štiková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance.

„Hraní je zábava, ne zdroj příjmů“ 

Zodpovědný přístup k hraní je jednou z klíčových priorit Sazky, proto se firma rozhodla začít se věnovat i vzdělávání nezletilých. „S hazardní hrou se totiž mohou studenti setkat už dříve než dosáhnou zákonem povolené hranice 18 let, a to například prostřednictvím rodičů nebo kamarádů,“ říká tisková mluvčí společnosti Sazka Veronika Diamantová. Snahou Sazky je, aby mladí lidé pochopili, že hraní her je pouze forma zábavy, nikoliv snadná cesta k penězům. „Právě práce s penězi a rodinnými rozpočty se zodpovědným hraním úzce souvisí, proto jsme rádi, že je náš projekt Hraj s rozumem součástí soutěže Rozpočti si to. Věříme, že pokud studenti pochopí principy her, naučí se zodpovědně rozhodovat a budou mít informace o tom, jaká mohou přinášet rizika, mnohem lépe se v tomto světě v budoucnu zorientují,“ dodává Veronika Diamantová.

Soutěž pro žáky a studenty

Samotná soutěž je pak rozdělena do celkem tří kol a účastníky učí, jak pracovat s rodinnými příjmy a výdaji, zaměřuje se ale také na vytváření finančních rezerv a investice. Přínosem soutěže je také schopnost předcházet nezdravému zadlužování, získat zdravé návyky do života a zejména vyvolat diskusi o financích hravou, motivující formou. Studenti při hře často zjišťují, že spoustu věcí vlastně kupovat nepotřebují, naučí se spořit a více přemýšlet o svých příjmech i výdajích a nově také o tvorbě finanční rezervy. Loni bylo studenty často zmiňovaným přínosem soutěže stmelení se spolužáky v týmu, který představoval jejich herní domácnost. Sekundárním přínosem pak bylo zjevné zlepšení prezentačních dovedností členů týmů. Více informací o soutěži najdete na webových stránkách hry, pravidla pak také v aplikaci Rozpočti si to!

Sazka: lídr na poli zodpovědného hraní

Projekt Hraj s rozumem spustila Sazka na počátku letošního roku. Za cíl si klade věnovat se vzdělávání hráčů a primární prevenci problémového hraní, tak aby hra zůstala vždy jen zábavou. Web www.hrajsrozumem.cz vysvětluje desatero zodpovědného hraní, nabízí návod k nastavení herních limitů, informace o rizikovosti her, ale i test hráčského chování. Ten prozradí, jestli je vaše hraní ještě v rovině zábavy, nebo už patříte do rizikové skupiny.