Sázející v Libereckém kraji vsadil 4 sloupce a v každém 9 čísel za 100 Kč. U dvou sloupců vybral náhodný tip a zbylé dva sloupce vyplnil vlastními čísly. Právě díky vlastním číslům se mu podařilo vyhrát přesně 5 000 000 Kč.

V roce 2018 evidujeme celkem 211 milionářů. Celková částka pro milionáře činí 962 402 988 Kč, z toho ve Sportce (se Šancí) 179 milionářů s celkovou částkou  833 502 441 Kč.