Dalším pohádkovým milionářem v pořadí se stal sázející z Vysočiny. Šťastný výherce vsadil plnou sázenku a jackpot ve výši 51 265 750 Kč padl díky náhodnému tipu na všechny sloupečky. Radost z výhry zazněla i ve Středočeském kraji. Sázející zde vsadil plnou sázenku a díky vlastnímu tipu vyhrál druhé pořadí ve Sportce ve výši 1 530 060 Kč.
V roce 2019 evidujeme celkem 88 milionářů. Celková částka pro milionáře činí 2 043 321 381 Kč, z toho ve Sportce (se Šancí) 62 milionářů s celkovou částkou 361 867 464 Kč.