Během 10. kongresu European Lotteries v Antverpách, který pořádala belgická národní loterie, se tradičně volil Výkonný výbor EL na další dvouleté funkční období. Do vrcholného vedení byl opět zvolen generální ředitel Sazky Robert Chvátal, ktrerý bude i nadála zastávat funkci viceprezidenta EL.

 
Valné shromáždění European Lotteries zvolilo nový jedenáctičlenný Výkonný výbor a prezidentem se znovu stal Hansjörg Höltkemeier. Robert Chvátal byl opět potvrzen  v roli druhého viceprezidenta organizace na funkční období 2019 - 2021. Podobná situace je naprosto ojedinělá a potvrzuje roli Sazky jako respektované firmy v rámci European Lotteries. V minulém funkčním období byl Robert Chvátal současně zařazen do seznamu 50 nejvíce inovativních a inspirujících osobností z online gaming průmyslu.