V pondělí 12. června proběhlo finále XI. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti Rozpočti si to!. V soutěži si žáci 2. stupně ZŠ a SŠ prověřují svou finanční gramotnost, učí se zdravým finančním návykům, rozvíjejí spolupráci v týmu, digitální schopnosti a podnikavost. Pořadatelem soutěže je společnost yourchance, která dlouhodobě realizuje projekt Finanční gramotnost do škol. Hlavním partnerem soutěže je projekt Hraj s rozumem společnosti Sazka.
Letošního ročníku 2022/2023 se zúčastnilo celkem 1 872 žáků v 468 týmech, z toho 275 týmů ZŠ a 193 týmů SŠ. V porotě zasedla členka expertního týmu yourchance Kateřina Lichtenberková, manažer odpovědného hraní společnosti Sazka Pavel Gernt, za Českou mincovnu tisková mluvčí Lenka Klimentová (ZŠ) a ekonomka Kateřina Kostková (SŠ). V úvodu promluvily také zakladatelky společnosti yourchance Jana Merunková a Gabriela Štiková.

Ústředními tématy soutěže bylo praktické využití znalosti z finanční gramotnosti, rozvoj zdravých finančních návyků a tvorba domácího rozpočtu. V bonusových a kreativních úkolech byla hlavním tématem prevence gamblingu a zásady zdravého hraní. První část soutěže běží online a 15 nejúspěšnějších týmů z každé kategorie následně změří své síly osobně před porotou.  Kromě finanční gramotnosti si žáci rozvíjí schopnost vzdělávat se pomocí různých nástrojů, kompetenci k tvořivosti a podnikavosti včetně týmové spolupráce, digitální kompetenci a práci s informacemi. Cílem týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zlatých herních mincí „chechtáků“. Úspěch ve hře záleží na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, ovlivňují rozpočet herní rodiny i zisk chechtáků. Kromě toho musí týmy myslet i na spokojenost a energii členů své domácnosti.

V živé atmosféře soutěže projevily děti velkou kreativitu a ukázaly, že mají v oblasti finanční gramotnosti výborné znalosti. Po vylosování pořadí každý tým představil během deseti minut svou herní domácnost, její příběh a tři hlavní poznatky, ke kterým během soutěže došel.

Porota hodnotila obsah i formu vystoupení, pokládala doplňující otázky a přidělovala soutěžícím další chechtáky. Letošním speciálním úkolem bylo seznámit porotu s tím, co se děti naučily o rizicích hazardu a principech zdravého hraní.

Naší snahou je, aby děti a mladí lidé pochopili, že hraní her je pouze forma zábavy a v žádném případě by jim nemělo nahrazovat stálý příjem. Nakládání s penězi a rozhodování, jak správně sestavit rodinný rozpočet, se zodpovědným hraním velmi souvisí, proto jsme rádi, že je i letos náš projekt Hraj s rozumem stal součástí soutěže Rozpočti si to,“ říká Pavel Gernt, manažer zodpovědného hraní ve společnosti Sazka, a dodává: „Děti se s hrami mohou setkat skrze své kamarády nebo rodiče. Díky soutěži ale nyní také vědí, jak se zachovat, pokud by někdo v jejich okolí projevil známky závislostního chování a problémového hraní.

Velmi mile mne překvapily nejen vědomosti, které teprve náctileté děti mají o hospodaření v domácnosti, ale hlavně to, jakou formou, jak poutavě, fundovaně a zábavně jsou svůj příběh schopny odprezentovat před ostatními. Rádi jsme těm nejlepším v obou kategoriích věnovali trvalou památku v podobě stříbrných medailí z cyklu Historie českých mincí,“ říká Lenka Klimentová, tisková mluvčí České mincovny, která je dlouhodobým partnerem yourchance v podpoře vzdělávání ve finanční gramotnosti.

Učitelkami, které se svými třídami pravidelně soutěží a umisťují se na medailových příčkách, jsou např. Jana Doležalová ze ZŠ Vimperk – Smetanova, držitelka Ceny guvernéra ČNB, a Jana Jakšová ze SŠ Dubská – Kladno. Paní Jakšová v letošním roce do soutěže zapojila dvanáct tříd, z nichž tři se dostaly do finále. Obě učitelky se shodly na tom, že se jim na soutěži líbí široká škála rozvíjených dovedností, ale i etický přístup organizátora ke vzdělávání. Své zkušenosti přijedou sdílet 20.9. na tradiční odbornou konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola, kterou pořádá yourchance v Hotelu Duo.         

Sami žáci si pochvalovali možnost zvolit si vlastní strategii k vítězství a to, že je soutěž bavila. Jako atraktivní viděli výrobu tematických videí i zkušenost s vystoupením před porotou. Nejčastějším aha efektem, který na pódiu zazníval, byla cena potravin při tvorbě rodinného jídelníčku. Většina dětí si tak uvědomila, jak velkou položkou strava členů rodiny v domácím rozpočtu je. Velice pohotově, vtipně a znale reagovali také na doplňující otázky porotců. To potvrdilo, že doprovodná témata soutěž nejen oživí, ale přinesou i řadu neformálně získaných informací a znalostí, což ocenili nejen dospělí, ale hlavně žáci.

Součástí finálových dní byla také komentovaná prohlídka expozice v návštěvnickém centru České národní banky. Tady žáci ocenili interaktivitu výstavy a velice vstřícný přístup průvodců. 

Výsledková listina ročníku 2022/2023 
Kategorie základních škol:
1.    místo: Skrblíkovci, ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice
2.    místo: Kešaté ženy, ZŠ a MŠ Dambořice
3.    místo: Smetánečkovi z Vimperka, ZŠ Vimperk, Smetanova

Kategorie středních škol:
1.    místo: HAAT1234, VOŠ a SŠ s.r.o., České Budějovice
2.    místo: Trojská unce, OA a JŠ Přerov
3.    místo: Littles Pet Shop, SPŠ a OA Břeclav