Sazka patří mezi nejdůvěryhodnější loterijní společnosti na světě


SAZKA a.s. opakovaně prochází náročnými tuzemskými i mezinárodními kontrolami a je, jako jediná
loterní společnost v ČR, držitelem významných certifikátů.

Bezpečnost a regulace jsou pro nás zásadní

Přísně kontrolovaný mechanismus sázení a losování, provoz terminálů, tvorbu návrhů a výrobu stíracích losů, způsob vyplácení výher a nejen to, zkoumají zahraniční a tuzemští auditoři, kteří jezdí Sazku prověřovat. Mezi povinnosti a přednosti firem, které takové osvědčení získají, patří mimo jiné i zabezpečení budovy a technologií, bezpečné zacházení s informacemi a daty, zvládání bezpečnostních incidentů, kvalita školících procesů, úroveň právního servisu a vyřizování reklamací.

Certifikáty dokládají, že SAZKA a.s. si osvojila a trvale rozvíjí systém řízení informační bezpečnosti podle mezinárodních standardů a že beze zbytku dodržuje zásady a bezpečnostní požadavky loterního průmyslu.

Světová loterní asociace sdružuje zhruba sto čtyřicet loterních společností a přes padesát dodavatelů loterních technologií z osmdesáti zemí, mezi nimiž jsou, vedle téměř všech evropských zemí, například Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína, Japonsko nebo Chile. Avšak pouze třetina z nich získala podobné certifikáty jako SAZKA a.s.

Jako lídr trhu si uvědomujeme svou zodpovědnost a jdeme příkladem

Za zásadní považujeme aktivní účast v oblasti primární prevence, která zahrnuje aktivity vyvíjené s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně patologických jevů u hráčských závislostí. Jako největší loterní společnost na českém trhu chceme jít v této oblasti příkladem. 

V roce 2017 také potvrdila Sazka svůj závazek naplňování mezinárodních standardů zodpovědného přístupu, které sestávají z komplexního systému pravidel a kontrol jejich dodržování. Tyto standardy sledují a v některých případech i přesahují národní zákonný rámec. Na základě hloubkového auditu konstatoval nezávislý orgán soulad s požadavky Rámce zodpovědného hraní asociace EL. Sazka získala mezinárodní certifikát zodpovědného hraní EL a současně certifikát zodpovědného hraní WLA nejvyššího stupně.