Vážení zákazníci, momentálně evidujeme výpadek vkládání peněz pomocí bankovního převodu. Na řešení usilovně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Sazka patří mezi nejdůvěryhodnější loterijní společnosti na světě


SAZKA a.s. opakovaně prochází náročnými tuzemskými i mezinárodními kontrolami a je, jako jediná
loterní společnost v ČR, držitelem významných certifikátů.

Bezpečnost a regulace jsou pro nás zásadní

Přísně kontrolovaný mechanismus sázení a losování, provoz terminálů, tvorbu návrhů a výrobu stíracích losů, způsob vyplácení výher a nejen to, zkoumají zahraniční a tuzemští auditoři, kteří jezdí Sazku prověřovat. Mezi povinnosti a přednosti firem, které takové osvědčení získají, patří mimo jiné i zabezpečení budovy a technologií, bezpečné zacházení s informacemi a daty, zvládání bezpečnostních incidentů, kvalita školících procesů, úroveň právního servisu a vyřizování reklamací.

Certifikáty dokládají, že SAZKA a.s. si osvojila a trvale rozvíjí systém řízení informační bezpečnosti podle mezinárodních standardů a že beze zbytku dodržuje zásady a bezpečnostní požadavky loterního průmyslu.

Světová loterní asociace sdružuje zhruba sto čtyřicet loterních společností a přes padesát dodavatelů loterních technologií z osmdesáti zemí, mezi nimiž jsou, vedle téměř všech evropských zemí, například Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína, Japonsko nebo Chile. Avšak pouze třetina z nich získala podobné certifikáty jako SAZKA a.s.

Jako lídr trhu si uvědomujeme svou zodpovědnost a jdeme příkladem

Za zásadní považujeme aktivní účast v oblasti primární prevence, která zahrnuje aktivity vyvíjené s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně patologických jevů u hráčských závislostí. Jako největší loterní společnost na českém trhu chceme jít v této oblasti příkladem. 

V roce 2017 také potvrdila Sazka svůj závazek naplňování mezinárodních standardů zodpovědného přístupu, které sestávají z komplexního systému pravidel a kontrol jejich dodržování. Tyto standardy sledují a v některých případech i přesahují národní zákonný rámec. Na základě hloubkového auditu konstatoval nezávislý orgán soulad s požadavky Rámce zodpovědného hraní asociace EL. Sazka získala mezinárodní certifikát zodpovědného hraní EL a současně certifikát zodpovědného hraní WLA nejvyššího stupně.