Testovací headline
Zděné pozadí

Velká černá perla:
Velká perla, velká výhra

 

Jeden z hráčů si setřel výhru 5 000 000 korun. Druhou emisi Velké černé perly jste mohli stírat mezi lety 2015-2017.

Všechny ukázky jsou z ukončených emisí.

Další výherní losy

Zahájit chat Zahájit
chat
Centrum podpory Centrum
podpory