Zděné pozadí

Rentiér: 50 000 Kč měsíčně na 5 let

Dostávat měsíčně 50 000 Kč celých 5 let není sice na razantní změnu života, ale slušné přilepšení k měsíčnímu příjmu to je. Výherci, který nám přinesl tento los gratulujeme! A nezapomeňte, najít los se 3 „R“ a přijít si k nám pro výhru můžete i vy. Renty pod stíracím polem Rentiérů na nových emisích jsou stále někde na prodejních místech.

Všechny ukázky jsou z ukončených emisí.

Další výherní losy

Zahájit chat Zahájit
chat
Centrum podpory Centrum
podpory