Zděné pozadí

1 000 000 Kč se schovával až ve druhé hře

Tento los skrýval svůj poklad až do druhé hry. V něm 3 symboly peněz odhalily výherci krásný 1 milion Kč.

Všechny ukázky jsou z ukončených emisí.

Další výherní losy

Zahájit chat Zahájit
chat
Centrum podpory Centrum
podpory