Vklad Zavřít
Více informací
Méně informací

Zkuste si také

  • Zodpovědné hraní

    Úvod

Zodpovědné hraní podle Světové loterní asociace

Společnost SAZKA je členem Světové loterní asociace (WLA), která již v roce 2006 vytvořila rámec zodpovědného hraní. Svým členstvím ve WLA se SAZKA zavázala k dodržování zodpovědného přístupu ke svým zákazníkům a k veřejnému pořádku. 
Členové WLA jsou jednotní ve svém závazku bojovat proti nezákonnému hraní a hájit veřejný pořádek definovaný vládami v každé příslušné členské jurisdikci. Tato povinnost poskytuje zázemí pro principy zodpovědného hraní WLA.

Ty vznikly na základě jednomyslného rozhodnutí členů WLA v Granadě vypracovat úplný soubor norem týkajících se společenské odpovědnosti.

Kromě členů WLA hrají v této oblasti důležitou roli zejména vlády, regulátoři, poskytovatelé zdravotní péče, výzkumníci, společenské skupiny, jednotliví hrači a jejich sociální sítě. K efektivnímu řešení otázek zodpovědného hazardního hraní je nezbytné skupinové úsilí a následující principy určují vztah loterijního odvětví k těmto účastníkům.

Členové WLA dbají na to, aby učinili zodpovědné hraní nedílnou součástí svých každodenních aktivit, včetně činností zahrnujících zaměstnance, patrony, prodejce a podílníky. Tento příslib podpory zahrnuje podporu výzkumných aktivit a snahu docílit vhodné rovnováhy mezi tržbami, zábavou a očekáváními zákazníků.

Následující principy by neměly být chápány jako zasahování do vládní politiky států, ale spíše jako doplněk těchto politik a aktivit v rámci každé jurisdikce.

Členové WLA se ve společenském, hospodářském, politickém, etickém a kulturním kontextu a právním rámci příslušných jurisdikcí zavazují k dodržování následujících principů zodpovědného hraní.

 

Členové WLA: 

1
Přijmou rozumná a vyvážená opatření ke splnění svých cílů a zároveň budou chránit zájmy svých zákazníků a zranitelných skupin. Současně budou zastávat své povinnosti, aby přispěli k ochraně veřejného pořádku ve vlastní jurisdikci.
3
Vyvinou postupy pro řešení problémů zodpovědného hraní na základě co nejúplnějšího pochopení všech dostupných informací a analýzy zdokumentovaného výzkumu.
5
Budou podporovat pouze zákonné a zodpovědné hraní ve všech oblastech, včetně vývoje, prodeje a marketingu. Současně vynaloží přiměřené úsilí k zajištění toho, aby totéž dělali i jejich zástupci
7
Vynaloží přiměřené úsilí, aby monitorovali, testovali a případně revidovali činnosti a praktiky související se zodpovědným hraním. Jejich zjištění budou sdělena veřejnosti.
2
Zajistí, aby jejich praktiky a postupy odrážely kombinaci vládní regulace, samoregulace odvětví a individuální odpovědnosti.
4
Budou spolupracovat s vládami, nevládními organizacemi, odborníky z veřejného zdravotnictví a širokou veřejností, se kterými budou sdílet informace, rozvíjet výzkum a v co nejširší míře podporovat zodpovědné hraní a napomáhat lepšímu pochopení sociálního dopadu hazardního hraní.
6
Budou poskytovat veřejnosti informace správným a vyváženým způsobem, aby umožnili jednotlivcům provádět informované výběry herních činností. Tento závazek vyžaduje následující:
  • Marketing loterních činností a produktů podléhá přiměřené samoregulaci a podporuje zodpovědné herní praktiky a informované výběry.
  • Vzdělávací programy hrají důležitou roli při poskytování úplných informací o hazardních hrách a rizicích s nimi spojených.

Naplňování rámce zodpovědného hraní je rozděleno do deseti programových prvků:

1

Výzkum

Naším cílem je realizace, podpora, rozšiřování a integrace výzkumu, který souvisí se zodpovědným hraním.
2

Školení zaměstnanců

Podporujeme znalost a dodržování zásad zodpovědného hraní všemi zaměstnanci, kterých se to týká.
3

Školení prodejců

Podporujeme znalost a dodržování zásad zodpovědného hraní všemi prodejci a jejich provozními pracovníky.
4

Návrh her

Při návrhu a závádění nových loterních a herních produktů vždy dbáme na dodržení všech principů zodpovědného hraní.
5

Kanály dálkového hraní

Chráníme naše hráče. Proto jsou všechny interaktivní platformy pro dálkové hraní vybaveny dostatečnými bezpečnostními opatřeními.
6

Reklamní a marketingová komunikace

Řídíme se příslušnými regulačními zákony a snažíme se o neustálé zlepšování odpovědného přístupu v marketingové komunikaci.
7

Vzdělávání hráčů

Podporujeme, integrujeme a poskytujeme informace o zodpovědném hraní („informovaná hráčská volba“).
8

Doporučování léčby

Zákazníkům s potenciálními nebo skutečnými problémy s herní závislostí nabízíme podporu, vedení a doporučení specializované odborné péče.
9

Zapojení podílníků

Systematický přístup ke zjišťování, chápání a integrování podílů osob oprávněných rozhodovat, osob majících vliv na rozhodování a jiných členů společnosti na klíčových obchodních rozhodnutích spojených se zodpovědným hraním.
10

Hlášení, měření a certifikace

Systematický postup pro získávání, ověřování a dokumentování závazků a činů vaší loterie, jakož i jejího pokroku posuzovaného podle kritérií stanovených v rámci zodpovědného hraní pro účely posouzení WLA. Na základě těchto informací se udělí akreditace pro požadovanou úroveň.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Rozumím
Zavřít   ✕ Pokud právě nejste přihlášeni na Facebooku nebo vám ještě nebylo 18 let, fanouškovská stránka se bohužel nezobrazí. Děkujeme za pochopení.
Pokračovat Zpět