Zavřít
Bilance: Délka hraní: Maximální výhra na technické hře je 500 000 Kč
Sazka svět

Začátek března bude patřit Jupiteru

Začátek března bude patřit Jupiteru
Největší planeta naší sluneční soustavy se 8. března dostane do opozice se Sluncem a bude viditelná pouhým okem. Vybavíme vás potřebnými znalostmi o jeho charakteristice.
Nejprve něco málo o samotném Jupiteru. Pátá planeta naší sluneční soustavy je zároveň její největší a nejtěžší planetou. Známá je od pradávna, s oblibou ji pozoroval třeba takový Galileo Galilei (znaly jej však už starověké civilizace). Jupiter je plynný obr s vlastním prstencem, zároveň kolem něj obíhá hned několik měsíců (nejznámější jsou např. tzv. Galieovské měsíce. Europa, Callisto nebo Ganymeides).

Možná se ptáte, z jakého plynu je tento obr tvořen. Dobrá otázka, jde především o vodík (plus hélium a stopové množství řady dalších prvků). Ten může podle okolních podmínek nabývat různých skupenství. Na Jupiteru jsou k vidění všechny. Na povrchu je vodík v kapalné formě, směrem k Jupiterovu kamennému jádru pak naopak ve formě metalické.

Mohli bychom vám vykládat, jak je Jupiter nejrychleji rotující planetou naší sluneční soustavy, jak se na jeho povrchu prohánějí bouřková mračna i to, jak žhavé má jádro (až 35 000 °C) a jak silná je jeho gravitace. Jenže to bychom vás unudili k smrti.  Podívejme se raději na Jupiter v sociokulturním kontextu.

Symbolika Jupiteru 

Vzhledem ke své majestátní velikosti a rychlé rotaci je symbolem rozvoje a růstu (ale i přehánění). Jupiter bývá spojován s prosperitou a bohatstvím, ale i s vyššími ideály, které drží v chodu celé civilizace. Pro řadu starověkých civilizací Jupiter představoval božské zjevení, např. Babyloňané jej měli za boha Marduka, pro starověké Řeky to byl Zeus a starověcí Římané si Dia přejmenovali opět na Jupitera.

Pro nás však zůstává stěžejní ona pasáž o souvislosti Jupiteru s prosperitou a bohatstvím. Ideální doba na založení nového bankovního účtu a sázku do Sportky.  Snad to v březnu konečně padne. 

Přečtěte si také