obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků
Výtěžky z loterií se vrací společnosti
Ačkoli jsou loterie mnohými považovány za kratochvíli bez hlubšího smyslu, nic by nemohlo být vzdálenější skutečnosti. Již od samotných počátků číselných her byly totiž loterie také nástrojem sociální odpovědnosti.

Tak například ve starověkém Římě prostředky získané pořádáním státní loterie pokrývaly výdaje na monumentální viadukty a další konstrukce. Analogicky to ve středověku probíhalo také v dalších státech, Anglií počínaje, přes Holandsko a Francii, a koneckonců výjimkou z pravidla nebyly ani české země.

Sazka navazuje na tradici humanitárních a sponzorských aktivit

Ze středověku se přenesme rovnou do roku 1956, což je rok vzniku společnosti Sazka. Ta byla od samého počátku úzce propojena s podporou tělovýchovy a sportu, vznikla totiž rovnou pod křídly Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. Čistý zisk byl použit na výstavby a údržby rozličných sportovních zařízení, například Strahovského stadionu, plaveckého stadionu v Podolí a Sportovní haly. Z peněz za Sportku a Sazku se dařilo podporovat sportovní rozvoj mládeže, spartakiády, české reprezentanty na olympijských hrách, ale i rozvoj turistiky. 

Česká olympijská nadace a zbytek nebudeme zmiňovat. Proto prosím, červený odstavec vyhodíme úplně a nahradíme odstavcem o SOV a ČON, všechno mají napsané na webu. Díky moc

Sociální odpovědnost Sazka zajišťuje i dál a navazuje tak na původní tradici. Podporuje mladé sportovce prostřednictvím České olympijské nadace. Ta zajišťuje, aby sport nebyl jen výsadou bohatých a podporuje děti, které na sportování nemají dostatek peněz. Pokud je to i váš případ, neváhejte si o příspěvek požádat. 

Vrátit děti ke sportu se Sazka snaží na základních školách, a to s projektem Sazka Olympijský víceboj. Hlavním cílem Sazka Olympijského víceboje není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků do plnění osmi sportovních disciplín.V obou pololetích pak žáci, kteří disciplíny absolvovali dostanou spoertovní vysvědčení a můžou porovnávat svoje výkony sami s sebou i se spolužáky. Sazka Olympijský víceboj zároveň děti motivuje k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.

Nejen sportem živ je člověk

Sazka ovšem nekončí u sportu, a proto Sazka podporuje například mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha. Takže až si příště půjdete vsadit, určitě vám popřejeme hodně zdaru, i v případě prohry vás však může hřát pomyšlení, že část vašich peněz putuje na bohulibé a společensky přínosné oblasti – od sportu až po kulturu.

Přečtěte si také