obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků
Fascinující svět čísel: 13-15
Další díl našeho seriálu o číslech je věnován číslům 13 až 15. Povíme si o různých významech těchto čísel, symbolice, i o tom, v jakých spojeních jsou využívány. Jdeme na to.

13. Třináctka, třináct – Číslo 13 je symbolem ambivalence jako máloco. Na jednu stranu je šťastné, jakožto číslo nového počátku, na stranu druhou jí mnozí z nás považují za smolnou. Její negativní vnímání vychází z dávných dob, pravděpodobně jakožto výsledek řady jednotlivostí: třináctka byla totiž v bibli zmiňována např. v souvislosti s počtem obětních zvířat, navíc byla číslem Babylónského boha podsvětí Nergala. Strach z čísla třináct se odborně nazývá triskaidekafobie. Na druhou stranu, třeba takoví Italové považují třináctku za symbol štěstí. Takže si vyberte. V numerologii je třináctka životním číslem symbolizujícím samostatnost, ctižádostivost, ale i vznětlivost. 13 je v atomové tabulce prvků atomové číslo hliníku.

Číslo 13 je některými považováno ze smolné, jiní na něj nedají dopustit a věří, že naopak přináší štěstí.

14. Čtrnáctka, čtrnáct – Číslo 14 považovali za šťastné už starověcí Babylóňané či Egypťané. Důvod? Jde o zdvojenou sedmičku, která je sama o sobě symbolem štěstí. 14 je počet dnů ve dvou týdnech, a podle bible také Davidovo číslo či věk panny Marie v době zvěstování. Egypťané věřili, že každý z nás má čtrnáct schopností, které byly později považovány za čtrnáct ochranných duchů člověka. Odtud možná kořeny katolické úcty ke čtrnácti pomocníkům. V numerologii je čtrnáctka životním číslem symbolizujícím aktivitu, ambice, dobrosrdečnost, ale i impulzivitu. 14 je v periodické tabulce prvků atomové číslo křemíku.

Čtrnáctka je podle Bible Davidovým číslem.

15. Patnáctka, patnáct – V patnácti letech dostáváme v České republice občanský průkaz, ve stejné době dosahujeme dle legislativy také pohlavní dospělosti. Když se někdo chová jak patnáctka, je pubertální asi jako hormony zmítaná patnáctiletá princeznička. Číslo 15 považují za šťastné především ve Španělsku a v dalších španělsky mluvících státech. V Babylónii byla 15 číslem bohyně Ištary, v bibli pak často narážíme na zmínky o tzv. patnáctém dni. Archaicky se číslu 15 říkalo také mandel. V numerologii je patnáctka životním číslem symbolizujícím odvahu, nezávislost či vzpurnost. 15 je v atomové tabulce prvků atomové číslo fosforu.

I takhle nějak může vypadat typická "patnáctka".

A co vy? Znáte také nějaká přísloví s čísly nebo zajímavou symboliku? Jaká jsou vaše šťastná čísla a proč? Podělte se s ostatními v diskuzi pod článkem!

Přečtěte si také