obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků
Fascinující svět čísel: 1-3
Dokážete si představit svět bez čísel? My ne. Co o nich ale doopravdy víte? Nic moc? My také nevěděli. A tak jsme začali pátrat. Výsledkem je tento seriál, v němž si postupně povíme něco ke každému z čísel 1-49. A začneme jedničkou.

Jednička, jedna, raz

Významově jednička vyjadřuje například jedinečnost, uniformitu či označení "nejlepšího". Má přitom vztah k předponám mono- (monopol, monoteismus nebo třeba monarcha) a uni- (unie, uniforma…). Souvisí s ní ovšem také převzatá slova odvozená z latinských pojmů singularis (singl…) a solus (sólo…). K jedničce se vztahuje také řada přísloví, např.: "Jedna vlaštovička jaro nedělá" nebo "Pro jedno kvítí slunce nesvítí". Stejně tak je číslo jedna opředeno řadou pověr. Podle nich mají jednorucí lidé věštečké schopnosti a jednooké ženy jsou čarodějnice. V mnoha náboženstvích je 1 spojena s jednotou boží. Věřící se tak domnívají, že pokud se jim zdá o čísle jedna, zažívají přímé spojení s bohem. Číslo 1 je prvním číslem principu jang, má spojitost s růstem a prosperitou. V našem školství je známka 1 považována za výbornou, jinde je tomu naopak (např. státy bývalé Jugoslávie, Maďarsko, Nizozemsko, Turecko či Portugalsko). V numerologii je jednička životním číslem symbolizujícím vůdcovství, kreativitu a odvahu. 1 je v periodické tabulce prvků atomové číslo vodíku.

Dvojka, dva 

Významově může dvojka vyjadřovat pár (ponožek, nohou, milenců…), vztahuje se také k pojmům vycházejícím z latinského duo (duel, dualismus, duet…). V určitém kontextu tak v rámci dualismu dvojka symbolizuje celek (Jing-Jang, černá-bílá, muž-žena, nebe-peklo apod.). První křesťané se domnívali, že číslo 2 představuje ďábla nebo nesouměřitelnost duše a boha. Dvojka je také prvním sudým číslem a podle našich (nebo třeba ruských) tradic, pokud darujete květiny, měl by jich být ale lichý počet. Sudý počet květin je vhodný akorát na pohřeb. Mezi další pověry patří například to, že dvě díry na jedné ponožce značí smůlu, naopak kýchnou-li dva lidé zároveň, přináší to štěstí. S číslem 2 významově souvisejí také některá slova s latinskými předponami bi- (bigamie, bisexualita, binární…) a di-(dichotomie…). V numerologii je dvojka číslem symbolizujícím snášenlivost, laskavost a dobrou intuici. 2 je v periodické tabulce prvků atomové číslo helia.

Trojka, tři

Trojrozměrnost (3D) označuje prostorovost, kterou lze popsat pomocí právě tří rozměrů. Významově je trojka přítomná ve slovech s latinskou předponou tri- (trilogie, tripartita, trikolóra…). Číslo tři stojí v samém středu světových náboženství (nejsvětější trojice, hinduistická božská triáda Brahma, Višna, Šiva...). Podle Babyloňanů či Keltů trojka symbolizovala stvoření, neboť je věcí, která se rodí z prvních dvou. S trojkou se setkáme také v řadě pohádek a příběhů (tři bratři, tři sestry, tři mušketýři, tři přání, tři sudičky, tři zkoušky apod.). Trojka má své místo také v pověrách. Zatímco nešťastné věci údajně přicházejí po trojicích, do třetice všeho dobrého. Vidět třínohého psa je dobré znamení, zatímco tři zahoukání sýčka předznamenávají neblahé události. Číňané trojku považují za šťastné číslo (čínsky se tři totiž řekne "san", což zní jako výraz pro "růst" sheng). V numerologii je trojka životním číslem symbolizujícím tvořivost, originalitu a dobrou obrazotvornost. 3 je v periodické tabulce prvků atomovéčíslo lithia.

 

A co vy? Znáte také nějaká přísloví s čísly nebo zajímavou symboliku? Jaká jsou vaše šťastná čísla a proč? Podělte se s ostatními v diskuzi pod článkem!

Přečtěte si také