obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků
Během prázdnin se děti nehýbou
Až 64 % dětí se během prázdnin nevěnuje žádné pravidelné sportovní aktivitě, naopak více času tráví před obrazovkami počítačů a televizí. Podle odborníků hraje největší roli příklad rodičů, kteří sami v 61 % přiznávají, že jejich rodina není sportovně aktivní. Vyplývá to z unikátní studie, kterou pro společnost Sazka zrealizovala firma NMS Market Research.

„V době prázdnin, která je speciálně určena k nabrání nových sil ke školní docházce, až dvě třetiny dětí tráví volný čas před obrazovkami. Tento čas činí během školního roku běžně i více než 7 hodin denně, o prázdninách však může toto číslo být ještě vyšší. Zásadní vliv má na dítě rodičovský příklad v podobě aktivních dovolených spojených se sportovními aktivitami,“ říká MUDr. Jan Šulc, primář Olivovy dětské léčebny.

Prázdniny spjaté se sportovními aktivitami však svým ratolestem zajišťuje méně než polovina dotázaných rodičů. Až 61 % z nich navíc přiznává, že svoji rodinu nepovažuje za sportovně aktivní. Vedení dětí ke sportu tak zůstává často pouze na školách, které děti navštěvují. Pomocnou ruku nabízí společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru s názvem Sazka Olympijský víceboj, který má za cíl rozpohybovat děti z 1. a 2. stupně základních škol po celé ČR. „V rámci Sazka Olympijského víceboje se nám daří zapojit do sportování desítky tisíc dětí. Výsledky aktuálního průzkumu opět jasně dokazují, že v této snaze musíme vytrvat a nepolevit. Primárně není důležité, aby děti dosahovaly vrcholných sportovních výkonů, ale chceme jim přinášet radost a motivaci k pohybu, která jim následně vydrží dlouhodobě,“ uvádí Václav Friedmann, tiskový mluvčí Sazky.

Svou roli hrají i finance

Z průzkumu dále vyplývá, že na aktivitu dětí o prázdninách má vliv i příjem rodičů. Děti z rodin s čistým příjmem vyšším než 30 tisíc Kč se věnují sportu častěji, než je tomu u rodin s příjmy nižšími. „Bohužel řada rodin s nižšími příjmy nakládá se svým volným časem neaktivně ba dokonce nezdravě. Často tráví víkendový čas tzv. hypermarketovu turistikou, kde navíc v rámci úsporných opatření mnohdy nakupují nekvalitní potraviny. Na místo dojedou autem, nakoupí na týden, pak rodina navštíví fast food, dále kino, domů autem a večer televize. Výsledkem je nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem, nadváha a obezita,“ popisuje primář Šulc.

S nástupem moderních technologií ustoupil sport do ústraní. Z čísel a analýz jednoznačně vyplývá, že jako národ tloustneme a lenivíme. Dvě třetiny lidí v Česku nesportuje vůbec nebo se sportu věnuje jen zřídka. Bezmála čtvrtina starších školáků trpí nadváhou, 13 % dokonce obezitou.

Data z průzkumu společnosti SAZKA:

-          Během školního roku pravidelně sportuje 63 % dětí, 32 % z nich by však podle jejich rodičů mohlo sportovat ještě častěji.

-          Během školního roku děti provozují nejčastěji tanec (26 %), fotbal (17 %), plavání (13 %), florbal (12 %), atletiku (11 %) či gymnastiku (7 %). Jen 2 % dětí se věnují např. hokeji.

-          O letních a zimních prázdninách se situace obrací – 64 % dětí nedělá pravidelně vůbec žádný sport, 32 % tak činí po omezenou dobu 1-2 týdnů.

-          Během letních či zimních prázdnin děti provozují nejčastěji plavání (23 %), lyžování/snowboard (21 %), fotbal (19 %), tanec (18 %), cyklistiku (16 %), florbal (11 %) nebo atletiku (11 %).

 

Přečtěte si také