Anonym pomohl bližnímu svému
Kostel v americké Georgii byl vykraden a zvandalizován. Zrovna, když zoufalství věřících kulminovalo, zjevil se spasitel: neznámý dárce komunitě věnoval stírací los.

Nešlo přitom jen tak o ledajaký stírací los, šlo o los výherní. Hádejte, jakou sumu si reverend mohl vyzvednout u provozovatelů loterie? Celých 80 000 dolarů (1 600 000 Kč)! Ty byly použity na opravu ventilace a další potřebné rekonstrukce. Reverend dodává, že ačkoli v minulosti kostelu již lidé darovali výherní sázenky, nikdy nešlo o tak vysokou sumu.

Kromě materiálního zajištění stánku Božího měl tento akt neznámého dobrodince další vedlejší efekt. Upevnil víru lidí nejen v Boha, ale i lidskou dobrotu, a pomohl zvýšit návštěvnost kázání. „Je to požehnání,“ shrnul to reverend.

Přečtěte si také